Privatumo politika

Kviečiame apsilankyti mūsų interneto svetainėje ir dėkojame, kad domitės mūsų įmone. Siekdami suteikti jums gerą įspūdį apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, aiškiai nurodome, kas vyksta su sukauptais duomenimis ir kokių saugumo priemonių imamės. Taip pat būsite informuoti apie savo teisines teises, susijusias su šių duomenų tvarkymu. 

Esame įsipareigoję atsakingai tvarkyti jūsų asmens duomenis. Todėl laikome savaime suprantamu dalyku laikytis Šveicarijos federalinio duomenų apsaugos įstatymo (FADP), susijusio potvarkio ir kitų galimų taikomų duomenų apsaugos reglamentų, ypač ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų, teisinių reikalavimų.

Šioje Privatumo politikoje informuojame jus apie svarbiausius duomenų tvarkymo mūsų įmonėje aspektus. Ši Privatumo politika taikoma tvarkant jūsų asmens duomenis (toliau – jūsų duomenys) tiek internetu, tiek ne internetu, įskaitant duomenis, gautus iš asmenų iš įvairių šaltinių (interneto svetainių, mobiliųjų programėlių, socialinės žiniasklaidos, klientų, tiekėjų ir verslo partnerių).

Mūsų įvadinę apžvalgą „Duomenų apsauga: santrauka“, kurios tikslas – trumpai apžvelgti svarbiausius pagrindinius mūsų duomenų tvarkymo aspektus. Tuomet pateiksime dar išsamesnę informaciją.

Atkreipkite dėmesį, kad šioje Privatumo politikoje nepateikiamas išsamus mūsų duomenų tvarkymo veiklos aprašymas ir kad atskiri klausimai gali būti visiškai arba iš dalies reglamentuojami konkrečia informacija apie duomenų apsaugą arba Bendrosiomis sandorių sudarymo sąlygomis (su nuorodomis į jas šioje Privatumo politikoje arba be jų).

1. Kontaktinė informacija

1.1 Atsakingos įmonės pavadinimas ir adresas

OU Rickman Trade Lietuvos filialas
Ukmergės gatvė 241, Vilnius
Telefono Nr. +370 655 08080 
lietuva@rickman.lt

2. Duomenų apsauga: Santrauka

Toliau sutrumpintai informuojame jus apie svarbiausius pagrindinius mūsų duomenų tvarkymo aspektus. Žinoma, suteiksime jums dar išsamesnės informacijos. Ją rasite žemiau.

2.1 Tvarkomi asmens duomenys
Naudojame jūsų pateiktus, mūsų surinktus arba iš trečiųjų šalių gautus asmens duomenis. Svarbiausi iš jų yra šie:

 • Kontaktiniai ir identifikavimo duomenys
 • Asmeninė informacija
 • Sutarties duomenys
 • Finansiniai duomenys
 • Sąveikos ir naudojimo duomenys
 • Interneto svetainės informacija

2.2 Tvarkymo tikslai
Visų pirma, asmens duomenis tvarkome siekdami įvykdyti savo teisinius ir sutartinius įsipareigojimus.

2.3 Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims
Vykdydami savo verslo veiklą remiamės tam tikrais duomenimis ir kartais esame įpareigoti juos perduoti tam tikroms trečiosioms šalims. Tačiau jokiomis aplinkybėmis neparduodame jūsų duomenų.

2.4 Tvarkymo vieta
Asmens duomenis paprastai tvarkome Šveicarijoje, ES / EEE šalyje arba kitoje šalyje, kurioje užtikrinama tinkama duomenų apsauga.

3. Išsamiai apie duomenų apsaugą

3.1 Mūsų tvarkomi asmens duomenys 
„JURA“ tvarko įvairius asmens duomenis. Tai visų pirma yra tokie asmens duomenys:

 • kuriuos verslo santykių metu gauname iš klientų, būsimų klientų, suinteresuotų šalių, paslaugų teikėjų, tiekėjų, verslo partnerių ar kitų verslo santykiuose dalyvaujančių asmenų;
 • kuriuos gauname iš kandidatų į darbo vietą;
 • kuriuos esame teisiškai ar pagal sutartį įpareigoti rinkti;
 • kuriuos renkame, kai naudojatės mūsų interneto svetaine;
 • kuriuos gauname iš valdžios institucijų ir kitų trečiųjų šalių (adresų prekybininkų, kredito informacijos agentūrų).

Atsižvelgdami į santykių pobūdį, galime tvarkyti tokius jūsų asmens duomenis:

 • Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys, pvz., pavardė, vardas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris;
 • Asmeniniai duomenys, pvz., lytis, tautybė, kalba;
 • Kliento paskyros informacija, pvz., naudotojo vardas, slaptažodis, paskyros numeris;
 • Sutarties duomenys, pvz., sutarties tipas, sutarties turinys, produktų ir paslaugų tipas, užsakymo duomenys;
 • Finansiniai duomenys, pvz., sąskaitos informacija, mokėjimo informacija, mokėjimų istorija, vidutinės pajamos, kredito reitingo duomenys;
 • Periferiniai telekomunikacijų srauto duomenys, pvz., telefono numeris, ryšio data, laikas ir trukmė, ryšio tipas, buvimo vietos duomenys, IP adresas, įrenginio identifikavimo numeriai, pavyzdžiui, MAC adresas;
 • Sąveikos ir naudojimo duomenys: susirašinėjimo, pageidavimų ir tikslinės grupės informacija, galutinio įrenginio tipas, įrenginio nustatymai, operacinė sistema, programinė įranga, informacija iš teisių patvirtinimo;
 • Dokumentai ir speciali informacija, skirta paraiškoms dėl darbo: motyvacinis laiškas, gyvenimo aprašymas ir nuotrauka, rekomendacijos, diplomai, išsilavinimo pažymėjimai, trečiųjų šalių rekomendacijos, pokalbio su kandidatu pastabos;
 • Interneto svetainės informacija: IP adresas, slapukų informacija, naršyklės nustatymai, apsilankymų svetainėje dažnumas, apsilankymų interneto svetainėje trukmė, paieškos terminai, paspaudimai ant turinio, kilmės svetainė.

3.2 Tikslai, kuriais tvarkome asmens duomenis, ir tvarkymo teisinis pagrindas
Surinktus asmens duomenis pirmiausia naudojame sutartims su klientais ir verslo partneriais sudaryti ir tvarkyti.

Mes taip pat remiamės asmens duomenų tvarkymu perkant produktus ir paslaugas iš mūsų tiekėjų ir subrangovų. Jei dirbate klientui ar verslo partneriui, jūsų asmens duomenims, žinoma, taip pat gali būti daromas poveikis.

Be to, kai tai leidžiama ir laikoma tinkama, mes taip pat tvarkome jūsų ir kitų asmenų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais, kai mes (ir kartais trečiosios šalys) turime teisėtą interesą, atitinkantį tikslą:

 • Mūsų produktų, paslaugų, interneto svetainės ir kitų platformų, kuriose esame (pvz., internetinės parduotuvės, klientų paskyros, seminarų ir internetinės akademijos), siūlymas ir tolesnis tobulinimas;
 • Bendravimas ir užklausų tvarkymas (pvz., per kontaktines formas, el. paštu, telefonu, paraiškas dėl darbo, žiniasklaidos užklausas);
 • Reklama ir rinkodara (įskaitant renginių ir konkursų organizavimą), jei sutikote arba neprieštaravote, kad jūsų duomenys būtų naudojami (jei siunčiame jums reklamą kaip esamam klientui, bet kada galite tam prieštarauti);
 • Rinkos tyrimai, žiniasklaidos stebėsena;
 • Teisinių reikalavimų pareiškimas ir gynyba, susijusi su teisiniais ginčais ir oficialiomis procedūromis;
 • Nusikalstamų veikų ir kitų nusižengimų prevencija ir tyrimas (pvz., vidaus tyrimų atlikimas, duomenų analizė kovojant su sukčiavimu);
 • Mūsų veiklos, ypač IT, mūsų interneto svetainės ir kitų platformų veikimo, užtikrinimui. 

3.3 Trečiosios šalys, kurioms atskleidžiame asmens duomenis
Reguliariai naudojame toliau nurodytus teisinius pagrindus, kuriais remdamiesi tvarkome jūsų asmens duomenis:

 • jūsų arba įgalioto asmens sutikimą, kurį galite bet kada atšaukti el. paštu arba paštu 1.1 skirsnyje nurodytu (el. pašto) adresu (pavyzdžiui, norėdami gauti mūsų naujienlaiškį), tačiau tai neturi įtakos jau atliktam duomenų tvarkymui;
 • sudarant ar vykdant sutartį su jumis arba jūsų išankstiniu prašymu (pavyzdžiui, įsigyjant iš mūsų produktą);
 • interesų derinimas (pavyzdžiui, siekiant užtikrinti informacijos saugumą arba rinkodaros tikslais), tačiau galite tam prieštarauti;
 • teisinė prievolė (pvz., saugoti su apskaita susijusius dokumentus), į kurią taip pat gali būti atsižvelgiama derinant interesus.

Vykdydami savo verslo veiklą ir pirmiau minėtais tikslais taip pat atskleidžiame asmens duomenis trečiosioms šalims, jei tai leidžiama ir tinkama, nes jos tvarko duomenis mūsų naudai (užsakytas duomenų tvarkymas) arba nori juos naudoti savo tikslais (duomenų atskleidimas), arba jei davėte mums sutikimą tai daryti. Visų pirma tai apima:

 • Paslaugų teikėjus, įskaitant duomenų tvarkytojus;
 • IT paslaugų teikėjus (pvz., prieglobos paslaugų teikėjus, el. pašto pristatymo paslaugų teikėjus, internetinių priemonių teikėjus);
 • Tiekėjus;
 • „JURA“ grupės įmones (žr. leidėjo duomenis);
 • Komercinius partnerius, pavyzdžiui, platintojus;
 • Rinkodaros paslaugų teikėjus;
 • Valdžios institucijas;
 • Bankų įstaigos ir mokėjimo paslaugų teikėjus;
 • Oficialias įstaigas ir teismus.

Kai paslaugoms teikti pasitelkiame duomenų tvarkytojus, imamės tinkamų teisinių atsargumo priemonių, taip pat atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume jūsų duomenų apsaugą pagal atitinkamus teisinius reglamentus.

Dalis gavėjų yra Vokietijoje, dalis – užsienyje. Visų pirma turėtumėte tikėtis, kad jūsų duomenys bus perduodami į kitas Europos ir JAV šalis, kuriose įsikūrę kai kurie mūsų naudojami IT paslaugų teikėjai. Jei duomenis perduodame į šalį, kurioje teisės aktais nenustatytas tinkamas duomenų apsaugos lygis (pvz., JAV), reikalaujame, kad gavėjas imtųsi tinkamų priemonių asmens duomenims apsaugoti (pvz., sudarytų susitarimą dėl ES standartinių sąlygų, kurių naujausią versiją galima rasti čia, imtųsi kitų atsargumo priemonių arba remtųsi pateisinamomis priežastimis).

3.4 Duomenų tvarkymo trukmė
Asmens duomenis tvarkome tol, kol tai būtina mūsų sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kitais tikslais, kurių siekiama juos tvarkant, pavyzdžiui, per visą verslo santykių laikotarpį (nuo inicijavimo, tvarkymo iki sutarties nutraukimo), taip pat ir ilgiau pagal teisės aktuose nustatytas saugojimo ir dokumentavimo prievoles. Šiame kontekste asmens duomenys gali būti saugomi tol, kol mums gali būti pareikšti reikalavimai, ir tiek, kiek esame teisiškai įpareigoti tai daryti arba kiek to reikalauja teisėti interesai (pvz., įrodymų ir dokumentacijos tikslais). Kai tik jūsų asmens duomenys nebereikalingi pirmiau minėtiems tikslams, jie paprastai ištrinami arba anonimizuojami.

Be to, jūsų duomenis ištrinsime, jei to paprašysite 1.1 skirsnyje nurodytu el. pašto adresu, ir neturime jokių teisinių ar kitokių prievolių saugoti ar apsaugoti šiuos duomenis.

4. Apsilankymas mūsų interneto svetainėje

Paprastai mūsų interneto svetaine galite naudotis nepateikdami konkrečios informacijos apie save. Tai netaikoma sritims ir paslaugoms, kurioms natūraliai reikia jūsų vardo, adreso ar kitų asmens duomenų, pvz., užsakymams mūsų internetinėje parduotuvėje.

Be to, su mumis galite susisiekti savanoriškai el. paštu, naudodami internetines formas arba per „JURA“ tiesiogines konsultacijas. Šio proceso metu asmens duomenys renkami ir perduodami mums. Atitinkama įvesties kaukė rodo, kokie tai duomenys. Jūsų pateiktus duomenis saugosime, kad galėtume juos apdoroti arba su jumis susisiekti.

4.1 Serverio žurnalo failai
Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, mūsų serveriai kiekvieną apsilankymą laikinai išsaugo žurnalo faile, vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose.

Pavyzdžiui, jūsų IP adresas, apsilankymo data ir laikas, gautų duomenų pavadinimas ir URL, jūsų kompiuterio operacinė sistema ir naudojama naršyklė, taip pat kita panaši informacija yra registruojama siekiant išvengti pavojaus, jei mūsų informacinių technologijų sistemos būtų atakuojamos.

Ši informacija tvarkoma mūsų teisėtais interesais ir jos tikslas – teisingai rodyti jums mūsų interneto svetainę, jos turinį ir pasiūlymus, užtikrinti duomenų srautą, optimizuoti mūsų interneto svetainę, turinį ir pasiūlymus, nuolat užtikrinti mūsų interneto svetainės ir sistemų stabilumą ir saugumą, taip pat sudaryti sąlygas išaiškinti kibernetines atakas, nepageidaujamų laiškų siuntimą ir kitus neteisėtus veiksmus, susijusius su mūsų interneto svetaine ir sistemomis, apsiginti nuo jų ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn bei vykdyti su tuo susijusius reikalavimus.

Interneto svetainės prieglobai galime naudotis trečiųjų šalių Šveicarijoje ir užsienyje paslaugomis, kurios mūsų vardu atlieka pirmiau nurodytą duomenų tvarkymą. Šiuo metu mūsų interneto svetaines talpina Šveicarijos arba Europos prieglobos paslaugų teikėjai, o serveriai yra Šveicarijoje arba EEE.

4.2 Užklausos ir kontaktinė forma
Mūsų interneto svetaine galite susisiekti su mumis naudodami internetines formas. Sužinoti, kurie jūsų asmens duomenys renkami, galite susisiekę su mumis naudodami atitinkamos formos internetinę formą. Paprastai tai būna kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, pavardė, el. pašto adresas ir su užklausa susijusi informacija, pavyzdžiui, užklausos tema ir aprašymas.

Laukeliai, pažymėti kaip privalomi, naudojami jūsų užklausoms tvarkyti ir, jei reikia, perduoti kitai rinkai. Jūsų savanoriškai pateiktą informaciją tvarkome, kad galėtume jums teikti tikslinę informaciją.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas tvarkyti jūsų prašymą. Jei su jumis susisiekiama siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba atlikti ikisutartines priemones, tai yra papildomas teisinis pagrindas tvarkyti jūsų duomenis.

Jūs turite galimybę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, kol šis klausimas nebus galutinai išaiškintas. Prieštaravimą siųskite 1.1 skirsnyje nurodytu el. pašto adresu. 

4.3 Paraiškos dėl darbo
Jei taip pat kandidatuojate į mūsų darbo vietą, tvarkome jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname iš jūsų kandidatuojant arba kuriuos įvedate ar įkeliate kandidato anketoje. Be jūsų asmens duomenų, išsilavinimo, darbo patirties ir įgūdžių, čia taip pat pateikiami įprasti susirašinėjimo duomenys, pvz., el. pašto adresas ir telefono numeris. Be to, bus tvarkomi visi su paraiška dėl darbo pateikti dokumentai, pavyzdžiui, gyvenimo aprašymas ir rekomendacijos.

Šie duomenys bus saugomi, vertinami, apdorojami arba perduodami tik kaip jūsų paraiškos dėl darbo dalis. Be to, jie gali būti tvarkomi statistiniais tikslais (pvz., ataskaitų teikimo). Šiuo atveju negalima daryti išvadų apie atskirus asmenis.

Jūsų paraiškos dėl darbo duomenys saugomi atskirai nuo kitų naudotojų duomenų ir nėra su jais sujungiami. Jūsų duomenys bus saugomi mūsų užsakyto paslaugų teikėjo Europos ekonominėje erdvėje esančiame serveryje pagal galiojančius duomenų apsaugos reglamentus.

Jei su jumis sudarysime darbo sutartį, perduoti duomenys bus saugomi darbo santykiams tvarkyti pagal teisės aktų nuostatas. Jei paraiškos dėl darbo teikimo procesas baigiasi neįdarbinus, jūsų asmens duomenys bus saugomi dar tris mėnesius dokumentacijos tikslais, o tada bus ištrinti, nebent mums suteiksite leidimą naudoti jūsų duomenis tolesnėms paraiškų dėl darbo teikimo procedūroms mūsų įmonėje.

Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų paraiškos dėl darbo teikėjo duomenis yra jūsų sutikimas, kurį galite bet kada atšaukti, arba mūsų ikisutartinių įsipareigojimų vykdymas pagal paraiškos dėl darbo teikimo procedūrą. Jei su jumis sudarome darbo sutartį, duomenys tvarkomi siekiant įgyvendinti darbo santykius.

4.4 Internetinė parduotuvė / kliento paskyra
Jei norite naudotis mūsų internetinės parduotuvės paslaugomis, būtina, kad pateiktumėte mums asmens duomenis, reikalingus užsakymui apdoroti.

Galite pasirinkti, ar norite pateikti užsakymą kaip svečias, ar užsakyti per kliento paskyrą.

Jei norite pateikti užsakymą kaip svečias, mums reikia įvairių duomenų apie jus, ypač jūsų kontaktinių duomenų, pavyzdžiui, sąskaitos išrašymo ir pristatymo adreso, telefono numerio ir el. pašto adreso, taip pat pageidaujamo mokėjimo būdo. Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – išsiųsti jums užsakytus produktus ir apdoroti su jais susijusius mokėjimus.

Taip pat galite atsidaryti mūsų kliento paskyrą. Tai suteikia jums galimybę lengviau apdoroti užsakymus, sužinoti savo užsakymo būseną ir patogiai bei lengvai užsiprenumeruoti ir atsisakyti mūsų naujienlaiškio. Jei norite pas mus atsidaryti kliento paskyrą, mums reikia įvairių kontaktinių duomenų, pavyzdžiui, pareigų, vardo ir pavardės, galiojančio el. pašto adreso ir jūsų pasirinkto slaptažodžio. Ši informacija mums reikalinga, kad galėtume suteikti jums slaptažodžiu apsaugotą tiesioginę prieigą prie mūsų saugomų jūsų duomenų ir apdoroti jūsų užsakymus. Kliento paskyros atidarymas yra savanoriškas ir grindžiamas jūsų sutikimu, kurį galite bet kada atšaukti.

Kliento paskyra registruojama taikant vadinamąją dvigubo sutikimo procedūrą, t. y. jums pateikus visus reikiamus duomenis, jūsų el. pašto adresu atsiųsime pranešimą, kuriame prašysime patvirtinti, kad norite atsidaryti kliento paskyrą. Patvirtinimas atliekamas spustelėjus žinutėje esančią aktyvavimo nuorodą.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo internetinėje parduotuvėje pagrindas yra jūsų ir mūsų bendras teisėtas interesas tvarkyti jūsų užsakymą. Jei užsakymas skirtas sutarčiai, kurios šalis esate, vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti, tai yra papildomas jūsų duomenų tvarkymo pagrindas.

Siekiant užkirsti kelią neteisėtai trečiųjų šalių prieigai prie jūsų asmens duomenų, duomenų perdavimas į internetinę parduotuvę yra apsaugotas naudojant šiuolaikinius šifravimo metodus, pavyzdžiui, HTTPS arba TLS.

Vykdant užsakymų tvarkymą mūsų pasitelkiami paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, vežėjai, logistikos paslaugų teikėjai ir mokėjimo paslaugų teikėjai (žr. 4.5.1 skirsnį), gauna užsakymams ir užsakymų tvarkymui būtinus duomenis. Šie duomenys, be kita ko, taip pat apima jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį, kad, pavyzdžiui, būtų galima su jumis susitarti dėl individualios pristatymo datos.

Taip pat norėtume jus informuoti, kad remdamiesi teisėtais interesais jūsų duomenis naudojame ne tik užsakymui tvarkyti, bet ir savo paslaugoms optimizuoti, visų pirma siekdami nuolat tobulinti jūsų apsipirkimo patirtį ir padaryti ją patogią bei individualią. Tai taip pat apima tai, kad, jei tam neprieštaraujate ir tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymą, mes jums siųsime savo naujienlaiškį, jei įsigijote vieną iš mūsų produktų.

Jei to nepageidaujate, bet kada galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei prieštarausite, jūsų duomenų šiuo tikslu nebetvarkysime. Prieštaravimą siųskite 1.1 skirsnyje nurodytu el. pašto adresu.

Jei užsakote kaip svečias, jūsų asmens duomenis saugome sutarties vykdymo tikslais ir ištrinsime juos, kai tik nebeturėsime teisinės prievolės juos saugoti. Kita vertus, jei pasirinkote atsidaryti kliento paskyrą, jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol uždarysite kliento paskyrą. Galite bet kada paprašyti ištrinti savo paskyrą, užpildydami ištrynimo prašymą savo paskyroje. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad jei uždarysite savo kliento paskyrą, susiję duomenys bus ištrinti, atsižvelgiant į teisinius saugojimo įpareigojimus. Jūs privalote sukurti atsarginę savo asmens duomenų kopiją, kai paskyra uždaroma. Turime teisę negrįžtamai ištrinti visus sutarties galiojimo metu saugomus duomenis.

4.4.1 „Saferpay“
Mokėjimams apdoroti naudojame mokėjimo paslaugų teikėją „Saferpay“, Ciuriche įsikūrusios bendrovės „Worldline Schweiz AG“ („Worldline“) mokėjimo paslaugų teikėją.

„Saferpay“ laikosi galiojančių saugumo standartų, ypač Mokėjimo kortelių pramonės duomenų saugumo standarto (PCI DSS). Jūsų duomenys bus perduodami tik mokėjimo apdorojimo tikslais. Jūsų mokėjimo ir asmens duomenis tiesiogiai tvarko ir saugo mokėjimo paslaugų teikėjas. Mes, kaip operatorius, negauname jokios informacijos apie (banko) sąskaitą ar kredito kortelę, o tik informaciją, skirtą patvirtinti (priimti) arba atmesti mokėjimą. Tam tikromis aplinkybėmis mokėjimo paslaugų teikėjai gali perduoti duomenis kredito agentūroms. Šiuo atžvilgiu remiamės mokėjimo paslaugų teikėjų Bendrosiomis sandorių sudarymo sąlygomis bei informacija apie duomenų apsaugą.

Mokėjimo operacijoms taikomos atitinkamų mokėjimo paslaugų teikėjų sandorių sudarymo sąlygos ir informacija apie duomenų apsaugą. Juose taip pat pateikiame nuorodą dėl papildomos informacijos ir atšaukimo, informacijos ir kitų duomenų subjekto teisių užtikrinimo.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba ikisutartinių priemonių įgyvendinimas.
Daugiau informacijos apie „Worldline“ ir „Klarna“ duomenų tvarkymą rasite jų Privatumo politikoje:

- „Worldline“ Privatumo politika
- „Klarna“ Privatumo politika

4.5 Konkursai
Kai dalyvaujate konkursuose, renkame asmens duomenis, reikalingus konkursui vykdyti. Paprastai tai būna jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys. Dalyvavimas konkurse ir susijusių duomenų rinkimas, žinoma, yra savanoriškas.

Jūsų duomenis galime perduoti savo konkurso partneriams, pvz., išsiųsti jums prizą. Išsamią informaciją rasite mūsų dalyvavimo atitinkamame konkurse sąlygose.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate, vykdymas arba ikisutartinių priemonių įgyvendinimas.

4.6 Internetinė akademija
Mūsų interneto svetainėje prie internetinės akademijos galima prisijungti iš anksto užsiregistravus ir gavus patvirtinamąjį el. laišką su prieigos duomenimis. Portale rasite mokymo vaizdo įrašų, testų su keliais atsakymų variantais aktualiomis „JURA“ temomis, pavyzdžiui, apie produktus, kavą, atitiktį ir kt.

Naudodamiesi portalu tvarkome šių kategorijų asmens duomenis, pavyzdžiui, paskutinį prisijungimą, paskutinį skambutį, išspręstus testus (% visų galimų testų) arba vaizdo įrašų peržiūrų skaičių ir (arba) kiek laiko iš viso žiūrėjote vaizdo įrašą.

Jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame tik tiek, kiek tai yra būtina, kad galėtumėte naudotis mūsų mokymosi portalu ir analizuoti, optimizuoti bei ekonomiškai valdyti mūsų mokymosi portalą.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas teikti šią paslaugą. Jei naudojimasis portalu padeda vykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba įgyvendinti ikisutartines priemones, tai yra papildomas duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Jūsų duomenis tvarkome tik mokymosi portalo teikimo tikslais. Duomenys nėra sujungiami su kitais duomenimis.

4.7 Slapukai
Mūsų interneto svetainėje naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kurie naršyklės pagalba įrašomi ir saugomi jūsų galutiniame įrenginyje (nešiojamajame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ar pan.). Jais siekiama, kad visa mūsų interneto svetainė būtų patogesnė ir efektyvesnė, o jūsų apsilankymas joje būtų kuo malonesnis. Slapukai nedaro jokios žalos jūsų galutiniam įrenginiui. Juose negalima paleisti programų arba įdiegti virusų.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji sesijos slapukai. Jie automatiškai ištrinami, kai atsijungiate arba uždarote naršyklę. Kiti slapukai lieka išsaugoti jūsų kompiuteryje pasibaigus atitinkamam naudojimo procesui ir leidžia mums arba mūsų įmonėms partnerėms (trečiųjų šalių slapukai) atpažinti jūsų naršyklę kito apsilankymo metu.* Jei saugomi kiti slapukai (pvz., slapukai, skirti jūsų naršymo elgsenai analizuoti), jie šioje Privatumo politikoje aptariami atskirai.

Pagrindas, kuriuo remdamiesi slapukų pagalba tvarkome jūsų asmens duomenis, priklauso nuo to, ar prašome jūsų sutikimo. Jei taip yra ir jūs sutinkate naudoti slapukus, jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas. Kitais atvejais slapukų pagalba tvarkomi asmens duomenys bus tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais (pvz., optimizuojant mūsų paslaugas ir pasiūlymus arba apsaugant nuo nepageidaujamų laiškų ir kibernetinių atakų) arba, jei slapukų naudojimas yra būtinas mūsų sutartiniams įsipareigojimams vykdyti.

Savo naršyklę galite nustatyti taip, kad ji informuotų jus apie slapukų nustatymą ir jūs leistumėte priimti slapukus tik tam tikrais atskirais atvejais arba apskritai jų neleistumėte. Vis dėlto norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad apskritai atsisakius slapukų gali būti apribotas mūsų internetinio pasiūlymo veikimas. Be to, bet kuriuo metu galite ištrinti jau nustatytus slapukus savo naudojamoje naršyklėje arba nustatyti, kad slapukai būtų automatiškai ištrinami ją uždarius.

4.8 „Google“ paslaugos
Savo interneto svetainėje naudojame įvairias paslaugas, kurias teikia JAV įsikūrusi „Google LLC“ arba, jei jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ar Šveicarijoje, Airijoje įsikūrusi „Google Ireland Ltd.“ („Google“). „Google LLC“ visada atsako už asmens duomenų tvarkymą naudojant „YouTube“ ir „Google Maps“ / „Google Earth“. Savo svetainėse naudojame šias „Google“ paslaugas:

 • „Google“ žymų tvarkytuvė
 • „Google Analytics“
 • „Google Ads“
 • „Google AdSense“
 • „Google“ rinkodaros platforma
 • „Google Maps“ / „Google Street View“
 • „YouTube“

Daugiau informacijos apie atskiras paslaugas rasite toliau.

„Google“ naudoja tokias technologijas, kaip slapukai, žiniatinklio saugykla naršyklėje ir sekimo pikseliai, kurie leidžia analizuoti jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine. Tokiu būdu gauta informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine gali būti perduodama į „Google“ serverį JAV ar kitose šalyse ir ten saugoma. Informaciją apie „Google“ duomenų centrų buvimo vietas galite rasti čia.

Naudojame „Google“ teikiamus įrankius, kurie, „Google“ teigimu, gali tvarkyti asmens duomenis šalyse, kuriose „Google“ ar jos subrangovai turi patalpas. Savo „Produktų, kuriuose „Google“ yra duomenų tvarkytojas, duomenų apdorojimo priede“ „Google“ žada užtikrinti tinkamą duomenų apsaugos lygį, remdamasi ES standartinėmis sutarties sąlygomis.

Be to, „Google“ yra sertifikuota pagal ES ir JAV bei Šveicarijos ir JAV Privatumo skydo susitarimą.

Daugiau informacijos apie „Google“ atliekamą tvarkymą ir privatumo nustatymus rasite „Google“ Privatumo politikoje arba Privatumo nustatymuose.

4.8.1 „Google“ žymų tvarkytuvė
Mūsų svetainėje naudojama „Google“ žymų tvarkytuvė. Naudojant „Google“ žymų tvarkytuvę galima efektyviai valdyti interneto svetainių žymas. Interneto svetainių žymos – tai vietos žymos, saugomos atitinkamos interneto svetainės pradiniame tekste, pavyzdžiui, siekiant įrašyti dažnai naudojamų interneto svetainių elementų integraciją, pavyzdžiui, interneto svetainės analizės paslaugų kodą. „Google“ žymų tvarkytuvė yra pagalbinė paslauga, kuri pati tvarko asmens duomenis tik techniniais tikslais ir leidžia įjungti kitas žymas, kurios savo ruožtu gali rinkti duomenis. „Google“ žymų tvarkytuvė neturi prieigos prie šių duomenų. Jei išjungimas buvo atliktas domeno arba slapuko lygmeniu, jis lieka galioti visoms stebėjimo žymoms, įdiegtoms naudojant „Google“ žymų tvarkytuvę.

Daugiau informacijos apie „Google“ žymų tvarkytuvę rasite „Google“ žinyno srityje, „Google“ žymų tvarkytuvės naudojimo sąlygose ir „Google“ privatumo politikoje.

4.8.2 „Google Analytics“
Remdamiesi jūsų sutikimu, kurį galite bet kada atšaukti slapukų nustatymuose, naudojame interneto analizės paslaugą „Google Analytics 4“, kad galėtume analizuoti savo interneto svetainę ir jos lankytojus, taip pat rinkodaros ir reklamos tikslais.

„Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie saugomi jūsų galiniame įrenginyje (nešiojamajame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ar pan.) ir leidžia analizuoti jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine. Tai leidžia mums įvertinti naudojimosi mūsų interneto svetaine elgseną ir, remiantis gautais statistiniais duomenimis ir ataskaitomis, padaryti mūsų pasiūlymą įdomesnį.

„Google Analytics 4“ pagal numatytuosius nustatymus įjungtas IP adresų anonimizavimas. Tai reiškia, kad „Google“ sutrumpina jūsų IP adresą Šveicarijoje arba ES / EEE teritorijoje ir tik tada jį perduoda. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodamas į „Google“ serverį ir ten sutrumpinamas.

„Google“ naudoja šią informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine, rengtų interneto svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų mums kitas su svetainės ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. „Google“ teigimu, jūsų naršyklės kaip „Google Analytics“ dalis perduotas IP adresas nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis. Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, jūsų naudotojo elgesys fiksuojamas įvykių (pvz., puslapių peržiūrų, sąveikos su interneto svetaine ar „paspaudimo kelio“) forma, taip pat kiti duomenys, pvz., apytikslė jūsų buvimo vieta (šalis ir miestas), techninė informacija apie jūsų naršyklę ir naudojamus galinius įrenginius arba nukreipiančiojo URL adresą, t. y. per kokią interneto svetainę / reklaminę medžiagą patekote į mūsų interneto svetainę.

„Google Analytics“ surinkti duomenys automatiškai ištrinami po 14 mėnesių.

Galite neleisti rinkti ir perduoti „Google“ slapukų generuojamų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi mūsų interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), ir neleisti, kad „Google“ tvarkytų šiuos duomenis, atsisiųsdami ir įdiegdami Naršyklės papildinį, skirtą „Google Analytics“ išjungti arba nesuteikdami sutikimo slapukų nustatymų srityje. Jei norite prieštarauti „Google“ reklamai pagal pomėgius, galite pasinaudoti „Google“ teikiamomis Nustatymo ir atsisakymo parinktimis.

Duomenų naudojimo „Google Analytics“ ir priemonių, kurių „Google“ ėmėsi jūsų duomenims apsaugoti, apžvalga pateikiama „Google Analytics“ žinyne.

Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ naudojimo sąlygas ir „Google“ duomenų apsaugą galite rasti atitinkamuose dokumentuose.

4.8.3 „Google Ads“
Remdamiesi jūsų sutikimu, kurį galite bet kada atšaukti naudodami slapukų nustatymus, naudojame „Google“ internetinę reklamavimo programą „Google Ads“. „Google Ads“ naudoja slapukus, kad galėtų analizuoti mūsų interneto svetainės naudojimą. Slapukas nustatomas, jei į mūsų interneto svetainę patekote per „Google“ skelbimą. Šio tipo slapukai galioja ribotą laiką, juose nėra jokių asmens duomenų, todėl jie nenaudojami asmens tapatybei nustatyti. Jei lankotės tam tikruose mūsų puslapiuose ir slapukas dar nėra pasibaigęs, mes ir „Google“ galime atpažinti, kad kažkas spustelėjo skelbimą ir taip buvo nukreiptas į mūsų interneto svetainę.

Taip pat naudojame „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros funkciją. Tai leidžia mūsų svetainės lankytojams rodyti reklamą pagal pomėgius kitose „Google“ reklamos tinklo svetainėse, tokiose kaip „YouTube“ ar „Google Ads“. Šiuo tikslu analizuojama mūsų interneto svetainės lankytojų sąveika (pvz., kokiais produktais jie domėjosi), kad galėtume jiems rodyti tikslinę reklamą kitose interneto svetainėse net ir jiems išėjus iš mūsų interneto svetainės. Kad tai būtų įmanoma, „Google“ nustato slapukus, kai lankotės tam tikrose „Google“ paslaugose arba „Google“ reklamos tinklo interneto svetainėse. Slapukai naudojami unikaliai identifikuoti naudojamą naršyklę, o ne asmenį.

Jūs turite galimybę prieštarauti „Google“ reklamai pagal pomėgius arba neduoti sutikimo slapukų nustatymuose. Norėdami tai padaryti, visose naudojamose naršyklėse turite nustatyti atitinkamus Suasmenintos reklamos nustatymus.

Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą, susijusį su „Google Ads“, ir informacijos apie tai, kaip „Google“ naudoja slapukus skelbimuose, galite rasti „Google“ privatumo politikoje ir „Google“ interneto svetainės skiltyje „Technologijos“.

4.8.4 „Google AdSense“
Remdamiesi jūsų sutikimu, kurį galite bet kada atšaukti naudodami slapukų nustatymus, savo svetainėje naudojame „Google AdSense“ – reklamų integravimo paslaugą („AdSense“). „AdSense“ nustato slapukus, kurie leidžia analizuoti naudojimąsi mūsų interneto svetaine. „AdSense“ taip pat naudoja vadinamuosius žiniatinklio indikatorius (nematomą grafiką), kurie leidžia įvertinti informaciją, pavyzdžiui, lankytojų srautą, puslapiuose, kuriuose tokia grafika įterpta.

Slapukų ir žiniatinklio indikatorių generuojama informacija apie naudojimąsi mūsų svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) ir reklamos formatų pateikimą perduodama į „Google“ serverį JAV ar kitose šalyse ir ten saugoma. Šią informaciją „Google“ gali bendrinti su „Google“ sutarties partneriais. Tačiau „Google“ nesujungs jūsų IP adreso su kitais jūsų asmens duomenimis.

Jūs galite užkirsti kelią slapukų nustatymui atitinkamai nustatydami savo naršyklę arba neduodami sutikimo slapukų nustatymuose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia „AdSense“, galite rasti „Google AdSense“ interneto svetainėje.

4.8.5 „Google“ rinkodaros platforma
Remdamiesi jūsų sutikimu, kurį galite bet kada atšaukti naudodami slapukų nustatymus, naudojame „Google“ internetinės rinkodaros įrankį „Google Marketing Platform“ („GMP“). GMP naudoja slapukus, kad rodytų naudotojams tinkamus skelbimus, pagerintų kampanijos našumo ataskaitas arba neleistų naudotojui matyti tų pačių skelbimų daugiau nei vieną kartą. „Google“ naudoja slapuko ID, kad užfiksuotų, kurie skelbimai rodomi kurioje naršyklėje, ir taip gali neleisti jiems būti rodomiems daugiau nei vieną kartą.

Be to, GMP gali naudoti slapukų ID, kad užregistruotų vadinamąsias konversijas, t. y. ar naudotojas, pamatęs GMP reklamą, vėliau apsilanko reklamuotojo svetainėje ir joje perka. „Google“ teigimu, GMP slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos.

Jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Google“ serveriu. „Google“ teigimu, integruodama GMP, „Google“ gauna informaciją, kad jūs pasiekėte atitinkamą mūsų interneto svetainės dalį arba spustelėjote mūsų skelbimą. Jei esate užsiregistravę „Google“ paslaugoje, „Google“ gali priskirti apsilankymą jūsų naudotojo paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę „Google“ arba nesate prisijungę, gali būti, kad paslaugų teikėjas gaus ir išsaugos jūsų IP adresą. Naudojant GMP asmens duomenys taip pat gali būti perduodami į „Google“ serverius JAV.

Galite užkirsti kelią stebėjimo procedūrai nustatydami atitinkamą naršyklės programinės įrangos nustatymą arba pakeisdami savo Suasmenintos reklamos nustatymus arba neduoti sutikimo pagal slapukų nustatymus.

Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia GMP, rasite „Google“ rinkodaros platformos interneto svetainėje.

4.8.6 „Google Maps“ / „Google Street View“
Norėdami savo interneto svetainėje integruoti interaktyvius žemėlapius ir pateikti jums virtualias ekskursijas, jūsų sutikimu naudojame internetinę žemėlapių paslaugą „Google Maps“ arba „Google Street View“.

Kai iškviečiate interneto svetainę, į kurią įterpti „Google Maps“ žemėlapiai, arba kai pradedate virtualų turą, „Google Maps“ arba „Google Street View“ nustato slapuką. Paprastai šis slapukas nėra ištrinamas uždarius naršyklę, bet nustoja galioti po tam tikro laiko, nebent prieš tai jį ištrinate rankiniu būdu.

Naudojant „Google Maps“ arba „Google Street View“, informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) gali būti perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. „Google“ gali saugoti šiuos duomenis kaip naudojimo profilius savo paslaugų pritaikymo, reklamos ir rinkos tyrimų tikslais. Jei esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys bus tiesiogiai priskirti jūsų paskyrai. Jei to nenorite, pirmiausia turite atsijungti.

Jei nesutinkate, kad jūsų informacija būtų tvarkoma, galite blokuoti šias paslaugas išjungdami „Java Script“ naršyklėje arba neduodami sutikimo pagal slapukų nustatymus. Tačiau tai gali turėti įtakos ir kitoms mūsų interneto svetainės funkcijoms.

Daugiau informacijos galite rasti „Google Maps“ naudojimo sąlygose ir „Google“ privatumo politikoje.

4.8.7 „YouTube“
Savo interneto svetainėje naudojamės JAV įsikūrusio paslaugų teikėjo „YouTube LLC“ („YouTube“), kuris yra „Google LLC“ dukterinė įmonė, paslaugomis. („Google“).

Kai mūsų interneto svetainėje paleidžiate „YouTube“ vaizdo įrašą, užmezgamas ryšys su „YouTube“ serveriais. Tai „YouTube“ serveriui nurodo, kuriuose mūsų puslapiuose lankėtės. Ši informacija (įskaitant jūsų IP adresą) gali būti perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. Jei tuo pačiu metu esate prisijungę prie savo „YouTube“ paskyros, leidžiate „YouTube“ priskirti jūsų naršymo elgseną tiesiogiai jūsų asmeniniam profiliui. Prieš apsilankydami mūsų interneto svetainėje galite to išvengti atsijungdami nuo „YouTube“ paskyros.

Daugiau informacijos galite rasti „YouTube“ naudojimo sąlygose ir „Google“ privatumo politikoje.

4.9 „Facebook Pixel“, tinkintos auditorijos ir „Facebook“ konversijos
Jei jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Europos ekonominėje erdvėje (EEE) arba Šveicarijoje, mūsų interneto svetainė naudoja „Facebook Pixel“ – paslaugą, kurią teikia „Meta Platforms Ireland Ltd.“. Įsikūrusi Airijoje. Patronuojančioji bendrovė yra „Meta Platforms Inc.“, įsikūrusi JAV („Meta“). „Instagram“ taip pat yra „Meta“ pasiūlymas.

„Facebook Pixel“ naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, kurį bet kada galite atšaukti slapukų nustatymuose.

Naudodama „Facebook Pixel“, „Meta“ gali nustatyti mūsų internetinių pasiūlymų lankytojus kaip tikslinę grupę, kuriai rodomos reklamos (vadinamosios „Facebook Ads“ arba „Instagram Ads“). Atitinkamai, mes naudojame „Facebook Pixel“, kad „Facebook Ads“ ir „Instagram Ads“ reklamas rodytume tik tiems „Facebook“ naudotojams, kurie susidomėjo mūsų internetiniais pasiūlymais arba turi tam tikrų savybių (pvz., domisi tam tikromis temomis ar produktais, kuriuos galima nustatyti remiantis aplankytomis svetainėmis), kurias perduodame „Meta“ (vadinamoms „Custom Audiences“). Naudodami „Facebook Pixel“ taip pat norime užtikrinti, kad mūsų „Facebook Ads“ ir „Instagram Ads“ reklamos atitiktų galimą naudotojų susidomėjimą ir neatrodytų erzinančios. Naudodamiesi „Facebook Pixel“ taip pat galime stebėti „Facebook“ ir „Instagram“ reklamų veiksmingumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais, matydami, ar paspaudę „Facebook“ arba „Instagram“ reklamą naudotojai nukreipiami į mūsų interneto svetainę (vadinamosios „konversijos“). 

„Meta“ duomenis tvarko pagal „Facebook“ duomenų politiką. Šiame dokumente rasite bendrą informaciją apie „Facebook Ads“ ir „Instagram Ads“ reklamų rodymą.

Naudodama slapukus „Meta“ gali atpažinti jus „Facebook“ arba „Instagram“ nario zonoje ir optimizuoti reklamos efektyvumą, pvz., siūlydama konkrečioms grupėms skirtą reklamą. Būtina sąlyga – turėti „Facebook“ ir (arba) „Instagram“ paskyrą ir būti prisijungus prie „Facebook“ arba „Instagram“ nario zonos. Jei nesate „Facebook“ ar „Instagram“ narys, šis duomenų tvarkymas jūsų neliečia.

Bendros informacijos apie „Meta“ duomenų naudojimą, jūsų teises šiuo atžvilgiu ir būdus, kaip apsaugoti savo privatumą, rasite „Facebook“ duomenų politikoje arba „Instagram“ privatumo politikoje. Norėdami gauti konkrečios informacijos apie „Facebook Pixel“ ir jo veikimą, apsilankykite „Facebook“ žinyno srityje. Jei apskritai norite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų renkami naudojant „Facebook Pixel“ ir naudojami „Facebook Ads“ arba „Instagram Ads“ reklamoms rodyti, galite tai padaryti „Facebook“ reklamos nustatymuose arba „Instagram“ privatumo nustatymuose. Norėdami tai padaryti, turite būti prisijungę prie „Facebook“ arba „Instagram“.

Be to, jei neturite „Facebook“ arba „Instagram“ paskyros, galite nesutikti su slapukų, kurie naudojami pasiekiamumo matavimo ir reklamos tikslais, naudojimu Tinklo reklamos iniciatyvos išjungimo puslapyje ir papildomai JAV interneto svetainėje YourAdChoices arba Europos interneto svetainėje Jūsų internetiniai pasirinkimai. Taip pat galite neduoti sutikimo pagal slapukų nustatymus.

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kad „Facebook Pixel“ tvarkytų duomenis ir kad jūsų duomenys būtų naudojami „Facebook“ ir „Instagram“ reklamoms mūsų svetainėje rodyti, bet kuriuo metu, pakeisdami savo privatumo nustatymus.

4.10 „LinkedIn“ konversijų stebėjimas
Remdamiesi jūsų sutikimu, kurį galite bet kada atšaukti slapukų nustatymuose, savo interneto svetainėje naudojame JAV įsikūrusios korporacijos „LinkedIn“ arba, jei jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ar Šveicarijoje, Airijoje įsikūrusios bendrovės „LinkedIn Ireland Unlimited Company“ („LinkedIn“) konversijų stebėjimo technologiją.

„LinkedIn“ technologiją naudojame rinkodaros ir optimizavimo tikslais, ypač siekdami analizuoti naudojimąsi mūsų interneto svetaine, nuolat tobulinti atskiras funkcijas ir pasiūlymus bei naudotojo patirtį, taip pat talpinti jums aktualius ir įdomius skelbimus. Iš „LinkedIn“ taip pat gauname apibendrintas ir anonimines ataskaitas apie skelbimų aktyvumą ir informaciją apie tai, kaip sąveikaujate su mūsų interneto svetaine. Šiam tikslui „LinkedIn“ naudoja „JavaScript“ kodą („Insight“ žymą), kuris savo ruožtu į jūsų naršyklę įrašo slapuką arba naudoja pikselį.

„LinkedIn“ teigimu, „LinkedIn Insight“ žyma renka duomenis apie mūsų svetainės naudojimą, įskaitant URL adresą, nukreipiančiojo URL adresą (t. y. svetainę, iš kurios lankotės mūsų svetainėje), IP adresą, įrenginio ir naršyklės charakteristikas (Naudotojo agentas), taip pat laiko žymą. Duomenys, surinkti naudojant „LinkedIn Insight“ žymą, yra užšifruojami, IP adresai sutrumpinami, o tiesioginiai narių ID pašalinami per septynias dienas, kad duomenys būtų pseudonimizuoti. Tuomet šie likę pseudonimizuoti duomenys ištrinami per 90 dienų. „LinkedIn“ nesidalina jokiais asmens duomenimis su interneto svetainės operatoriumi, o tik teikia apibendrintas ataskaitas apie interneto svetainės auditoriją ir rodymo rezultatus.

Dėl „LinkedIn“ struktūros negalima atmesti galimybės, kad jūsų duomenys taip pat bus perduoti į „LinkedIn“ JAV. Šią riziką kiek įmanoma sumažinome taikydami tinkamas duomenų apsaugos priemones (ES standartines sutartis).

Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymo pobūdį, tikslą ir apimtį galite rasti „LinkedIn“ Privatumo politikoje, Slapukų politikoje ir Privatumo portale. Taip pat galite nesutikti su suasmeninta („LinkedIn“) reklama įdiegdami Atsisakymo slapuką, nepriklausomai nuo to, ar esate "LinkedIn" narys, ar ne.

4.11 „Vimeo“
Norėdami integruoti vaizdo įrašus į savo interneto svetainę, be „YouTube“ (žr. 4.9.7 skyrių aukščiau), naudojame papildinius iš vaizdo įrašų portalo „Vimeo Inc.“, įsikūrusio JAV („Vimeo“).

Kai iškviečiate vieną iš mūsų interneto svetainių, kurioje yra toks įskiepis, jūsų naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su „Vimeo“ serveriais. „Vimeo“ įskiepio turinį perduoda tiesiai į jūsų naršyklę ir integruoja į interneto svetainę. Taip „Vimeo“ gauna informaciją, kad jūsų naršyklė pasiekė atitinkamą mūsų svetainės puslapį, net jei neturite „Vimeo“ paskyros arba šiuo metu nesate prisijungę prie „Vimeo“. Šią informaciją (įskaitant jūsų IP adresą) jūsų naršyklė perduoda tiesiai į „Vimeo“ serverį JAV ir ten išsaugo.

Jei esate prisijungę prie „Vimeo“, „Vimeo“ gali tiesiogiai priskirti jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėje jūsų „Vimeo“ paskyrai. Jei sąveikaujate su įskiepiais (pvz., paspaudžiate vaizdo įrašo paleidimo mygtuką), ši informacija taip pat tiesiogiai perduodama į „Vimeo“ serverį ir ten saugoma.

Jei nenorite, kad „Vimeo“ mūsų interneto svetainėje surinktus duomenis tiesiogiai priskirtų jūsų „Vimeo“ paskyrai, prieš lankydamiesi mūsų svetainėje turite atsijungti nuo „Vimeo“.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, kurio neprivalote duoti pagal slapukų nustatymus. Jei davėte mums sutikimą naudoti „Vimeo“, galite bet kada jį atšaukti, prisijungę prie slapukų nustatymų, kurie galios ateityje.

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį, tolesnį „Vimeo“ atliekamą duomenų tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie jūsų teises šiuo atžvilgiu ir privatumo apsaugos nustatymų galimybes žr. „Vimeo“ informacijoje apie duomenų apsaugą.

4.12 „Adform“
Naudojame Danijoje įsikūrusios „Adform“ stebėjimo taškus, remdamiesi jūsų sutikimu, kurį bet kada galite atšaukti slapukų nustatymuose. Surinkti duomenys lieka anonimiški. Tai reiškia, kad atskirų naudotojų duomenų peržiūrėti negalima. Tačiau surinktus duomenis „Adform“ saugo ir tvarko užšifruotai. Remdamiesi šiais duomenimis negalime nustatyti, kam priskiriami atskiri mūsų interneto svetainių lankytojai. Apie tai jus informuosime pagal turimą informaciją.

Šie stebėjimo taškai leidžia „JURA“ rodyti naudotojui pritaikytą reklamą.

Mūsų interneto svetainėse taip pat naudojami „Adform A/S“ slapukai ir produktai („Ad Server“, DSP ir DMP), skirti į tikslinę grupę orientuotai reklamai bendrai tvarkyti. Šiuo tikslu registruojami įvairūs parametrai, pavyzdžiui, peržiūrėti puslapiai, įrenginio tipas, geografinė kilmė, paskutinės aplankytos interneto svetainės, o lankytojai grupuojami į skirtingus segmentus. Pasitelkus statistinę analizę, panašūs naudotojai randami pasauliniame „Adform“ slapukų fonde, kad jiems būtų galima adresuoti tikslinę „JURA“ reklamą.
Daugiau informacijos apie „Adform“ galite rasti jos Privatumo politikoje.

4.13 „Dynatrace“
Mūsų svetainėje naudojamas stebėjimo paslaugos „Dynatrace LLC“, 1601 Trapelo Road, #116 Waltham, MA 02451 JAV, analizės įrankis. Naudojame „Dynatrace“, kad užtikrintume savo svetainės veikimą ir suprastume, kaip mūsų svetainės naudotojai joje naršo. „Dynatrace“ registruoja W3C atsako laiką, mygtukų paspaudimus, nuorodų paspaudimus, „JavaScript“ klaidas, naršyklės tipą ir geografinį regioną. Šie duomenys padeda mums nuolat tobulinti svetainės veikimą, nustatyti ir ištaisyti veikimo problemas. Kad „Dynatrace“ veiktų teisingai ir efektyviai, reikalingi slapukai. Mūsų „Dynatrace“ naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, kurį galite bet kada atšaukti pagal slapukų nustatymus.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad JAV nėra lygiaverčio duomenų apsaugos lygio ir kad, visų pirma, JAV institucijos gali susipažinti su ten arba JAV bendrovių ar jų užsienio patronuojamųjų įmonių visame pasaulyje tvarkomais duomenimis arba gali tekti juos joms atskleisti. Jei nesate JAV pilietis, galbūt negalėsite imtis prieš tai nukreiptų veiksmų arba bent jau negalėsite jų veiksmingai imtis. Šią riziką kiek įmanoma sumažinome taikydami tinkamas duomenų apsaugos priemones (ES standartines sutartis), tačiau negalime jos visiškai pašalinti, todėl jūsų sutikimas naudotis „Dynatrace“ taip pat susijęs su šia rizika.

Galite užtikrinti, kad jokie asmeniniai duomenys nebūtų renkami, naršyklėje įjungę funkciją „Nesekti“.

5. Dalyvavimas socialinėje žiniasklaidoje

Tvarkome socialinės žiniasklaidos profilius „Facebook“, „Instagram“, „YouTube“ ir „LinkedIn“.

Duomenis, kuriuos įvedate mūsų socialinės žiniasklaidos profiliuose, skelbia socialinės žiniasklaidos platforma ir mes jų niekada nenaudojame ir netvarkome jokiais kitais tikslais. Tačiau pasiliekame teisę ištrinti turinį, jei to prireiktų. Prireikus su jumis susisieksime per socialinės žiniasklaidos platformą.

Žinokite, kad socialinės žiniasklaidos platformos operatorius naudoja interneto stebėjimo metodus. Tinklo stebėjimas, kurio mes nekontroliuojame, taip pat gali būti vykdomas nepriklausomai nuo to, ar esate prisijungę, ar užsiregistravę socialinės žiniasklaidos platformoje.

Išsamesnę informaciją apie socialinės žiniasklaidos platformos teikėjo atliekamą duomenų tvarkymą galima rasti atitinkamo teikėjo Privatumo politikoje:

6. Jūsų teisės

Turite teisę susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą ir kitaip nesutikti su mūsų duomenų tvarkymu, ypač tiesioginės rinkodaros, profiliavimo tiesioginės reklamos tikslais ir kitais teisėtais tvarkymo interesais, taip pat teisę į tam tikrų asmens duomenų atskleidimą perdavimo kitai įstaigai tikslais (vadinamasis duomenų perkeliamumas) pagal jums taikomus duomenų apsaugos teisės aktus ir juose numatytais atvejais (pvz., BDAR atveju).

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad pasiliekame teisę taikyti teisės aktuose numatytus apribojimus, pavyzdžiui, jei privalome saugoti ar tvarkyti tam tikrus duomenis, turime svarbesnį interesą tai daryti (jei turime teisę tuo remtis) arba mums jų reikia reikalavimams pareikšti. Jei patirsite kokių nors išlaidų, informuosime jus iš anksto. Apie galimybę atšaukti sutikimą jau informavome 3 skirsniuose. Atkreipkite dėmesį, kad naudojimasis šiomis teisėmis gali prieštarauti sutartiniams susitarimams ir gali turėti tokių pasekmių, kaip sutarties nutraukimas anksčiau laiko arba pasekmės, susijusios su išlaidomis. Jei tai nėra reglamentuota sutartyje, informuosime jus iš anksto.

Norint pasinaudoti tokiomis teisėmis, paprastai reikia aiškiai įrodyti savo tapatybę (pvz., pateikti asmens tapatybės kortelės kopiją, jei jūsų tapatybė nėra aiški arba jos negalima patikrinti kitais būdais). Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, galite susisiekti su mumis 1.1 skirsnyje nurodytu adresu.

Be to, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę įgyvendinti savo reikalavimus teisme arba pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

7. Duomenų saugumas

Imamės techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo arba nuo neįgaliotų asmenų prieigos, taip pat kad užtikrintume jūsų teisių apsaugą ir atitiktį taikomiems duomenų apsaugos įstatymams.

Priemonės, kurių imamasi, skirtos užtikrinti jūsų duomenų konfidencialumą ir vientisumą bei mūsų sistemų ir paslaugų prieinamumą ir atsparumą nuolat tvarkant jūsų duomenis. Jos taip pat turėtų užtikrinti, kad fizinio ar techninio incidento atveju būtų galima greitai atkurti asmens duomenų prieinamumą ir prieigą prie jų.

Mūsų saugumo priemonės taip pat apima jūsų duomenų šifravimą. Duomenų srautas šioje „JURA“ interneto svetainėje šifruojamas naudojant HTTPS. Tai reiškia, kad visa internete įvesta informacija perduodama užšifruotu perdavimo būdu. Tai reiškia, kad šios informacijos bet kuriuo metu negali peržiūrėti neįgaliotos trečiosios šalys.

Mūsų duomenų tvarkymo ir saugumo priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologijų plėtrą.

Taip pat labai rimtai vertiname savo vidaus duomenų apsaugą. Mūsų darbuotojai ir mūsų užsakytos paslaugų įmonės privalo išlaikyti konfidencialumą ir laikytis duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų. Be to, prieiga prie duomenų jiems suteikiama tik tiek, kiek būtina.

8. Nepilnamečių naudojimasis interneto svetaine

Interneto svetainė skirta suaugusiųjų auditorijai. Nepilnamečiams, ypač jaunesniems nei 16 metų vaikams, neleidžiama perduoti mums asmens duomenų arba registruotis paslaugai be tėvų arba teisėtų globėjų sutikimo. Jei nustatysime, kad tokie duomenys mums buvo perduoti, jie bus ištrinti iš mūsų duomenų bazės. Vaiko tėvai (arba teisėtas globėjas) gali susisiekti su mumis ir paprašyti atšaukti arba panaikinti registraciją. Tam mums reikia oficialaus dokumento, kuriame esate nurodytas kaip tėvas ar teisėtas globėjas, kopijos.

9. Nuorodos į kitų paslaugų teikėjų interneto svetaines

Mūsų interneto svetainėje taip pat yra nuorodų į partnerių ir įgaliotų specializuotų „JURA“ atstovų svetaines. Jei yra nuorodų į kitų paslaugų teikėjų interneto svetaines, mes neturime jokios įtakos jų turiniui. Todėl už šį turinį negalima prisiimti jokių garantijų ar atsakomybės. Už puslapių turinį visada atsako atitinkamas puslapių teikėjas arba valdytojas. Nuorodos pateikimo metu buvo tikrinama, ar puslapiai, į kuriuos pateikiamos nuorodos, nepažeidžia teisės aktų ir ar juose nėra atpažįstamų pažeidimų. Neteisėtas turinys nebuvo atpažįstamas susiejimo metu. Tačiau nuolatinė susietų puslapių turinio kontrolė yra nepagrįsta, jei nėra konkrečių teisės pažeidimo požymių. Paaiškėjus teisės pažeidimams, tokios nuorodos bus nedelsiant pašalintos.