Naudojant pirmą kartą

 1. Prieš pradėdami naudotis kavos aparatu, perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją.
 2. Kuomet įjungiate kavos aparatą pirmą kartą, pasirinkite valdymo meniu kalbą. Pasirinkite „Lietuvių“.
 3. Jei keletą kartų prietaiso ekranėlyje pasirodo užrašas „Užpildykite sistemą“ (arba panašus) ir kavos aparatas tinkamai neveikia ypač, kai jungiate pirmą kartą, tuomet ištuštinkite vandens talpą ir pripilkite šilto vandens.

Kasdienis naudojimas

 1. Niekada neberkite daugiau nei du dozavimo šaukštelius sumaltų kavos pupelių (arba vieną šaukštelį į ENA linijos aparatus) į angą maltai kavai. Ši anga nėra skirta maltai kavai laikyti! Į maltai kavai dėti skirtą angą galima pilti tik maltą kavą, niekada nedėkite šokolado miltelių, tirpios kavos ar panašių pakaitinių kavos produktų tokių kaip cikorinė kava.
 2. Nenaudokite žalių, karamelizuotų ar kavos pupelių su priedais. Į kavos pupelių talpą berkite tik skrudintas kavos pupeles.
 3. Kuomet reikia pripilti vandens, visada išimkite vandens talpą iš kavos aparato.
 4. Kavos tirščių talpą išimkite valyti, kol kavos aparatas yra įjungtas. Tai vienintelis būdas kavos aparato atmintyje naujai atstatyti padarytų kavos porcijų skaičių.
 5. Netraukite nulašėjimo padėklo iš kavos aparato, kol yra girdimas kavos pupelių suspaudimo mechanizmo judančių krumpliaračių garsas.

Priežiūra

 1. Jeigu yra naudojamos netinkamos valymo ir nukalkinimo priemonės, tuomet kavos aparatas gali būti apgadintas ir to pasekmės gali likti aparato vandenyje. Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Jos yra idealiai suderintos su Jūsų automatiniame kavos aparate esančiomis integruotomis priežiūros programomis.
 2. Kavos aparato nukalkinimas:
  Nenaudokite skystų nukalkinimo priemonių JURA kavos aparato nukalkinimui!
  Naudokite tik originalias JURA nukalkinimo tabletes.
  Jeigu naudojate CLARIS vandens filtrą prieš atlikdami nukalkinimo programą, būtinai išimkite filtrą iš vandens talpos, o kavos aparato meniu vandens filtro nustatymuose pasirinkite „Neaktyvus“.