Skaičiai 2023
   
 Pajamos  
 „JURA Group“ pajamos milijonais CHF  658.3
 Pajamų dalis Europoje  75.9 %
 Pajamos likusioje pasaulio dalyje  24.1 %
   
 Pardavimai  
 Automatinių kavos aparatų skaičius  462`200
   
 Darbuotojai  
 Dirbantys visu etatu (grupės duomenys)
 906
 Dirbantys visu etatu Šveicarijoje (įskaitant 28 stažuotojus)  296
 Santykis  32.7 %
 Dirbantys visu etatu kitose pasaulio šalyse  610
 Santykis  67.3 %