„Fairtrade“ (sąžininga prekyba) – prekybos modelis, kuriuo siekiama stabilizuoti ir pagerinti smulkiųjų ūkininkų bei darbininkų gyvenimo sąlygas besivystančiose šalyse. Papildomas finansavimas ir stipresnės organizacinės struktūros padeda ūkininkavimo organizacijoms, tokioms kaip „Coagricsal“, ir jų nariams tapti patikimais prekybos partneriais pasaulinėje rinkoje. Rinkdamiesi produktus su „Fairtrade“ etikete, vartotojai tiesiogiai padeda kurti sąžiningesnį pasaulį. „Fairtrade“ standartai nustato griežtus reikalavimus prekybai ir gamintojams.

„Fairtrade“ suteikia gamintojams daugiau galimybių

Besivystančiose šalyse smulkieji ūkininkai ir darbininkai dažnai gyvena ties skurdo riba ar žemiau jos. Jiems tenka susidurti su produktų kainų svyravimais, nuolat didėjančiomis pragyvenimo išlaidomis ir jų atžvilgiu dažnai išnaudotojiškos vietos prekybos tarpininkų veiklos pasekmėmis. Daugelis smulkiųjų ūkininkų palieka savo ūkius, nes neįstengia išmaitinti savo šeimų ir yra priversti trauktis į sausakimšus miestus. Tai sąlygoja socialines, sveikatos ir ekologines problemas. Tačiau smulkieji ūkininkai yra labai svarbūs užtikrinant patikimą besivystančių šalių aprūpinimą. Jie gamina daugelį visame pasaulyje paklausių maisto produktų.
 

„Fairtrade“ veikla

„Fairtrade“ sistema padeda stabdyti šį nuosmukį daugiau nei 1,65 mln. smulkių gamintojų ir jų šeimoms. „Fairtrade“ sietina su stabiliomis produktų, tokių kaip kakava, kava ar ryžiai, kainomis, taip padengiant tvarios gamybos sąnaudas. Be to, ši sistema siūlo „Fairtrade“ priemoką, geresnes organizacines struktūras, gamintojų švietimą, geras darbo sąlygas ir ekologiško ūkininkavimo galimybes. „Fairtrade“ taip pat skatina tiesioginius ilgalaikius prekybos ryšius.

 

„Fairtrade“ išskirtinumas

„Fairtrade“ ženklas yra vienintelis, siūlantis „Fairtrade“ priemoką, skirtą gerinti socialines ir ekonomines sąlygas.

 

 

 
„Fairtrade“ ženklas simbolizuoja gamintojo optimizmą – pakelta ranka reiškia stiprybę ir ryžtą. Šis rankos pakėlimas atspindi žmonių valios jėgą besivystančiose šalyse ir visuotinį vartotojų siekį skatinti teigiamus pokyčius. Mėlyna spalva simbolizuoja gamintojų potencialą, o žalia – naują augimą.