Pagrindinėje buveinėje darbuotojų išrinktas darbuotojų komitetas, kuris atstovauja visoms įmonės sritims, rūpinasi darbuotojų teisėmis ir interesais. Komitetas perteikia vadovybei rūpimus klausimus, prireikus tarpininkauja bei atstovauja darbuotojams derybose.

We are thus making a contribution to achieving SDG 8

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development