Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Džiaugiamės, kad lankotės mūsų svetainėje ir domitės mūsų įmone. Kad gerai suprastumėte, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, atskleisime visą procesą bei nurodysime, kokias apsaugos priemones taikome. Be to, pranešime jums apie jūsų įstatymines teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu. 

Mes siekiame atsakingai tvarkyti jūsų asmens duomenis. Todėl mums yra savaime suprantama, kad privalome laikytis teisinių reikalavimų, ypač ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų.

Šiose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse išdėstyti svarbiausi mūsų svetainėje renkamų duomenų tvarkymo aspektai. Šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės taikomos duomenų subjektų asmens duomenims (toliau – Duomenys), kuriuos gauname iš įvairių šaltinių (svetainių, mobiliųjų programėlių, socialinių tinklų, klientų, tiekėjų ir verslo partnerių).

1 Kontaktai 

1.1 Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas 

Duomenų valdytojas, kaip jį apibrėžia BDAR, valstybių narių nacionaliniai ir kiti duomenų apsaugos teisės aktai, yra:

OU Rickman Trade Lietuvos filialas
Ukmergės gatvė 241, Vilnius
Telefono Nr. +370 5 250 8080 
lietuva@rickman.lt

2 Asmens duomenų tvarkymo apimtis ir tikslas 

Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente asmens duomenys apibrėžiami kaip „bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu („duomenų subjektu“), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybė gali būti nustatyta“. Žiniatinklio identifikatoriai, pvz., IP adresai, laikomi asmens duomenimis, jei jie nėra anonimizuoti. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Užklausų siuntimas per kontaktų formą
 • Naujienlaiškio prenumerata
 • Kliento paskyros sukūrimas
 • Užsakymas (internetinėje parduotuvėje)
 • Sutartinių įsipareigojimų klientams, tiekėjams ir paslaugų teikėjams vykdymas
 • E. paštu gaunami prašymai
 • Kampanijų organizavimas
 • Svetainės optimizavimas (svetainės pritaikymas pagal jūsų poreikius)
 • Apsisaugojimas nuo kibernetinių atakų ir atakų duomenų įrašymas
 • Naudojimo statistikos rinkimas
 • Rinkodara 
 • Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas
 • Klientų skundų nagrinėjimas
   

2.1 Lankymasis svetainėje
Kai lankotės mūsų svetainėje, mūsų serveriai laikinai išsaugo registracijos žurnaluose tokius duomenis: 

 • jūsų kompiuterio IP adresą
 • lankymosi ar duomenų atsisiuntimo datą ir laiką
 • gautų duomenų pavadinimą ir URL
 • jūsų kompiuterio operacinę sistemą ir naudojamą naršyklę
 • šalį, iš kurios lankotės mūsų svetainėje
 • jūsų interneto paslaugų teikėjo pavadinimą
 • skirtumą tarp jūsų laiko juostos ir Grinvičo laiko (Greenwich Mean Time, GMT)
 • užklausos turinį (konkrečią svetainę)
 • prieigos būklę ar HTTP būklės kodą
 • perduotų duomenų kiekį
 • svetainę, iš kurios atėjote
 • svetainės nustatymus
 • svetainės kalbą ir versiją
 • įjungtus naršyklės įskiepius

Laikino duomenų saugojimo registracijos failuose teisinis pagrindas yra teisėtas interesas. Mes turime teisėtą interesą:

 • teisingai pateikti mūsų svetainės turinį
 • optimizuoti svetainės turinį ir reklamą 
 • kibernetinės atakos atveju teikti teisėsaugos institucijoms reikalingą informaciją 
 • toliau gerinti savo verslo pasiūlymus ir svetainę
 • rinkti statistinius duomenis
 • bei tvarkyti užsakymus mūsų internetinėje parduotuvėje

2.2 Naujienlaiškis
Kartais JURA norėtų kreiptis į jus norėdama supažindinti su paslaugomis, kurios galėtų jus sudominti, bei supažindinti su kitomis įmonės naujienomis.

Mūsų svetainėje jūs galite užsisakyti mūsų naujienlaiškį. Tam mums reikia jūsų el. pašto adreso ir jūsų patvirtinimo, kad sutinkate užsisakyti naujienlaiškį.
Siekdami pateikti jums tikslingos informacijos ir galėti kreiptis į jus asmeniškai, mes taip pat renkame ir tvarkome savanoriškai jūsų suteiktus adreso, vardo ir pavardės duomenis. 

Kai jūs užsisakote naujienlaiškį, teisinis pagrindas tvarkyti jūsų duomenis yra jūsų duotas sutikimas. Atskleisdami aukščiau nurodytus duomenis jūs sutinkate, kad mes galime juos naudoti, kad siųstume jums naujienlaiškį, supažindintume jus su naujais produktais bei naujomis jų savybėmis, siųstume jums naujas reklamos kampanijas su Roger Federer ar informuotume apie būsimus renginius. 

Naujienlaiškio užsakymui naudojame dviejų lygių patvirtinimą. Tai reiškia, kad gavę jūsų el. pašto adresą, juo išsiųsime laišką, kuriame paprašysime patvirtinti, kad norite užsisakyti naujienlaiškį. Tai patvirtinti galite paspausdami laiške esančią nuorodą. 

Be to, tokiu atveju renkame registracijos datos ir laiko duomenis. Šiuos duomenis tvarkome vadovaudamiesi savo teisėtu interesu. To mums reikia, kad galėtume jums siųsti naujienlaiškį.

Žinoma, jūs galite bet kada atsisakyti tolesnės prenumeratos. Tokiu atveju gautame naujienlaiškyje paspauskite nuorodą „Unsubscribe Newsletter“ (atsisakyti naujienlaiškio). Jūsų atsisakymas patvirtinamas nukreipiant jus į mūsų svetainę. 

Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol jūs atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos. Savo atsisakymą siųskite adresu lietuva@rickman.lt.

2.3 Užklausos ir kontaktinė forma
Jūs galite kreiptis į mus per mūsų svetainę. Siųsdami savo užklausą jūs sutinkate, kad mes tvarkytume joje pateiktus duomenis atsakymo į užklausą pateikimui.

Jei norite kreiptis į mus, turite nurodyti toliau nurodytą informaciją (ženklu * pažymėti duomenys yra privalomi), atsižvelgiant į užklausos pobūdį. Kitą informaciją galite pateikti savo nuožiūra:

 • Adresas ir kreipinys*
 • Vardas
 • Pavardė*
 • Įmonė
 • Pašto adresas
 • Pašto kodas
 • Miestas
 • Telefonas
 • El. pašto adresas*
 • Šalis*
 • Užklausos tikslas*
 • Užklausos tema*
 • EAN produkto kodas
 • Įmonė
 • Kontaktinis asmuo 
 • Prietaiso pavadinimas

Privalomi duomenys reikalingi jūsų užklausos nagrinėjimui. Jei reikia, jie bus atskleisti kitai rinkai. Siekdami pateikti jums tikslingą informaciją, mes taip pat renkame ir tvarkome jūsų savarankiškai pateiktą informaciją.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas teikti šią paslaugą. Jei užklausa susijusi su sutarties, kurioje jūs esate duomenų subjektas, vykdymu arba siekiant imtis veiksmų iki sutarties sudarymo, tai yra papildomas duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Iki galutinio situacijos išsprendimo jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Savo atsisakymą siųskite adresu lietuva@rickman.lt.

2.4 Rinkodaros tikslais 
Jūsų asmens duomenis tvarkome ne tik siekdami įvykdyti jūsų pirkimo mokėjimą, bet ir vadovaudamiesi teisėtu interesu tokiais tikslais: 

 • Ziekdami pagerinti jūsų pirkimo patirtį bei sukurti jums patogią ir suasmenintą erdvę 
 • siekdami bendrauti su jumis dėl jūsų užsakymo 
 • siekdami informuoti apie konkrečius produktus ar rinkodaros kampanijas, ir
 • siekdami rekomenduoti jums paslaugas, kurios gali jus sudominti. 

2.5 Konkursai
Konkursų metu mes naudojame jūsų asmens duomenis, kai pranešame apie laimėjimą ir reklamuodami savo pasiūlymus. Su išsamiomis tvarkymo sąlygomis galite susipažinti konkretaus konkurso puslapyje.

2.6 Klientai, tiekėjai ir paslaugų teikėjai
Siekdami vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir teikti paslaugas mes tvarkome jūsų asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, adresą ir kontaktinę informaciją) bei sutarties duomenis (pvz., gautas paslaugas, kontaktinių asmenų vardą ir pavardę, mokėjimų informaciją).

Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties, kurioje jūs esate duomenų subjektas, vykdymas arba iki sutartinių veiksmų atlikimas.

Jei mes registruojame jūsų asmens duomenis dėl sutartinių santykių su jumis, šie duomenys saugomi, kol tęsiasi sutartiniai santykiai arba kol baigiasi senaties terminai ar mūsų galimo ieškinio pateikimo terminas, arba kol baigiasi teisės aktuose numatytas privalomas duomenų išlaikymo laikotarpis. 

2.7 Internetinė parduotuvė

2.7.1 Bendrosios nuostatos
Jei norėtumėte pasinaudoti mūsų internetinės parduotuvės paslaugomis, privalote pateikti duomenis, kurie būtini siekiant įvykdyti pirkimo sandorį. Pirkimo sutarčių vykdymui privaloma informacija žymima atskirai, o kita informacija pateikiama savo nuožiūra.

Konkretaus sandorio atveju jūs galite pateikti būtinus duomenis tik vieną kartą arba galite sukurti kliento paskyrą, kurioje jūsų asmens duomenys išsaugomi vėlesniems pirkimams. 

Jei kliento paskyros nesukuriate, jūsų duomenis išsaugome sutartinių įsipareigojimų vykdymui, o vėliau iš karto ištriname juos, nes nebeturime teisinės prievolės ilgiau juos saugoti. 

Užsakymų priėmimo ir vykdymo tikslu mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis savo paslaugų teikėjams (vežėjams, logistikos įmonėms, taip pat mokėjimo paslaugų teikėjams). Be kitų elementų tokie duomenys apima jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį, pvz., kad būtų galima su jumis sutarti dėl įsigytų prekių pristatymo datos. Už jūsų mokėjimo duomenis atsako jūsų pasirinktas mokėjimo paslaugų teikėjas. Išsamiau apie tokių paslaugų teikėjų asmens duomenų tvarkymo taisykles skaitykite jų svetainėse. 

Jei pasirenkate atlikti mokėjimą internetu, pvz., kredito kortele ar „PayPal“, mokėjimas atliekamas per konkretaus paslaugų teikėjo internetinę mokėjimų sistemą. Tokiu atveju toks paslaugų teikėjas tvarko jūsų asmens ir mokėjimo duomenis savo mokėjimų sistemoje, o mes nežinome jūsų mokėjimo duomenų ir jų neišsaugome. Papildomai taikomos konkretaus mokėjimo paslaugų teikėjo asmens duomenų apsaugos taisyklės. 

2.7.2 Pirkėjo paskyros atidarymas 
Kurdami kliento paskyrą jūs gausite slaptažodžiu apsaugotą tiesioginę prieigą prie mūsų turimų savo asmens duomenų (vardo, pavardės ir adreso). Kliento paskyroje galite matyti savo baigtus ir nebaigtus pirkimo sandorius bei neseniai jums išsiųstas prekes, taip pat tvarkyti savo asmens duomenis ir naujienlaiškio prenumeratą.

Norėdami atsidaryti kliento paskyrą turite pateikti tokią privalomą informaciją:

 • Adresas
 • Vardas
 • Pavardė
 • Šalis
 • El. pašto adresas
 • Slaptažodis

Klientų paskyros yra neviešos, todėl paieškos varikliai neįtraukia jų į savo rodyklę. Kai klientas uždaro savo paskyrą, su ja susiję asmens duomenys yra ištrinami atsižvelgiant į teisės aktuose numatytus duomenų saugojimo trukmės reikalavimus. Verslo santykius ar mokesčius reglamentuojantys teisės aktai gali reikalauti juos išlaikyti. Paskyros uždarymo atveju jūs atsakote už savo asmens duomenų apsaugą iki sutarties pabaigos. Mes turime teisę negrįžtamai ištrinti visus duomenis, įrašytus sutarties vykdymo laikotarpiu.

Pateikdami užsakymą jūs privalote nurodyti savo sąskaitos faktūros siuntimo adresą. Užsakymo vykdymui mums taip pat būtina žinoti jūsų tikslų vardą ir pavardę, adresą ir mokėjimo duomenis. Jūsų el. pašto adreso mums reikia tam, kad galėtume patvirtinti jūsų užsakymo gavimą ir jo išsiuntimą, taip pat kitokio pobūdžio bendravimui su jumis. Jūsų el. pašto adresą taip pat naudojame siekdami nustatyti jūsų tapatybę (jis naudojamas kaip jūsų vartotojo vardas), kai jungiatės prie savo kliento paskyros. 

2.7.3 Pirkėjo paskyros naudojimas 
Per savo kliento paskyrą galite prisijungti prie JURA internetinės parduotuvės.

Kai atsidarote pirkėjo paskyrą arba keičiate jau pateiktus duomenis, jie yra išsaugomi su galimybe juos panaikinti jūsų paskyros nustatymuose, taigi vėlesnių užsakymų atveju jų nebereikia pakartotinai įvesti. 

Jūsų pirkėjo paskyroje esantys duomenys yra naudojami mūsų internetinėje parduotuvėje naujų užsakymų tvarkymo palengvinimui. Siekiant užkirsti kelią neteisėtai pašalinių asmenų prieigai prie jūsų asmens duomenų, užsakymo procesas yra šifruojamas naudojant TLS technologiją. 

Pirkėjo paskyros atidarymo ir kiekvieno prisijungimo prie jos metu bei naudojantis mūsų internetinėmis paslaugomis mes išsaugome naudotojo IP adresą ir prisijungimo laiko duomenis. Šiuos duomenis išsaugome vadovaudamiesi savo ir savo naudotojų teisėtu interesu apsaugoti svetainę nuo neteisėto ir netinkamo naudojimo. Tokie duomenys nėra perduodami pašaliniams asmenims, išskyrus atvejus, kai mums būtina ginti savo teisinius interesus arba kai tai privalome daryti pagal teisės aktų reikalavimus. Mes tvarkome naudojimo duomenis (pvz., naudotojų lankytų mūsų svetainių) ir turinio duomenis (pvz., kontaktinėje formoje ar naudotojo profilyje įvestą informaciją) reklamos naudotojo profilyje tikslais, pvz., siekdami suteikti informacijos apie produktą atsižvelgdami į produktus, kuriais naudotojas jau domėjosi. 

2.8 Prašymai dėl darbo
Kai jūs kreipiatės į mus su prašymu priimti į darbą, mes tvarkome jūsų duomenis siekdami tvarkyti jūsų prašymą. 

Mes renkame ir tvarkome kandidatų duomenis siekdami tvarkyti jų prašymus. Prašymai taip pat gali būti tvarkomi elektroniniu būdu, pvz., el. paštu. 

Jei sudarome darbo sutartį su kandidatu, perduoti duomenys išsaugomi siekiant vykdyti darbo santykius laikantis teisės aktų nuostatų. Jei jūs atsiuntėte mums prašymą priimti į darbą, tačiau darbo sutartis su jumis nebuvo sudaryta, gauti jūsų asmens duomenys saugomi tris mėnesius dokumentavimo tikslais, o tada yra ištrinami, jei jūs nedavėte mums sutikimo naudoti juos atsiradus naujoms įsidarbinimo galimybėms. 

Savo duotą sutikimą vėliau galite bet kada atšaukti. Tai galite padaryti kreipęsi į prašyme dėl darbo nurodytą asmenį arba adresu lietuva@rickman.lt.

2.9. Balso įrašymas

BALSO ĮRAŠYMO TIKSLAI 
Telefono skambučius įrašome remdamiesi savo teisėtu interesu, siekdami užtikrinti paslaugų kokybę ir išnagrinėti galimus skundus.

PRANEŠIMAS APIE BALSO ĮRAŠYMĄ IR ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS 
Pokalbio pradžioje pranešame, kad skambutis bus įrašytas. Įrašus saugome 1 mėn.

3 Duomenų ištrynimas

Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome tik tiek laiko, kiek tai būtina saugojimo tikslais arba kiek numato mums taikomi teisės aktai. Pasibaigus saugojimo tikslui arba numatytam saugojimo laikotarpiui, asmens duomenys yra blokuojami ir ištrinami laikantis teisinių reikalavimų.

Be to, mes ištriname jūsų duomenis gavę jūsų prašymą adresu lietuva@rickman.lt, jei neturime jokių teisės aktuose numatytų ar kitų duomenų išlaikymo ar apsaugos prievolių jų atžvilgiu. 

Specialūs duomenų ištrynimo laikotarpiai aiškiai nurodyti atskiruose šių Asmens duomenų tvarkymo taisyklų skyriuose. 

4 Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis tik jei jūs davėte mums aiškų sutikimą, jei tai privalome daryti laikydamiesi įstatymų, kiek to reikia jūsų naudojimuisi mūsų svetaine bei užklausų tvarkymui arba jūsų prašomų paslaugų teikimui. 

Trečiosioms šalims perduotų jūsų duomenų naudojimas griežtai ribojamas sutartyje numatytais tikslais. Tokios trečiųjų šalių įmonės privalo saugoti jūsų privatumą tokia pačia apimtimi, kaip ir mes. Be to, jos privalo tvarkyti jūsų asmens duomenis laikydamosi mūsų nurodymų, o jų duomenų apsaugos lygis turi atitikti ES taikomą apsaugos lygį. Jei kurios nors šalies duomenų apsaugos lygis laikomas nesiekiančiu Šveicarijos standartų, kaip jie apibrėžti BDAR, sutartimi mes užtikriname, kad jūsų asmens duomenys būtų visuomet apsaugoti Šveicarijos standartų lygiu.

Mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis tokių kategorijų gavėjams:

 • Grupės akcininkams (jie nurodyti svetainėje)
 • paslaugų įmonėms
 • verslo partneriams, pvz., platintojams 
 • valdžios institucijoms

Konkretūs trečiųjų šalių paslaugų teikėjai išvardyti šiose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (skyriuose „Slapukai“, „Naujienlaiškis“ ir „Tinklalapio analizės įrankiai“.

Vadovaudamiesi savo teisėtu interesu (efektyviai ir greitai nagrinėti klientų užklausas), mes naudojame CRM sistemą XY. Šiuo tikslu esame sudarę sutartį su standartinėmis sutartinės sąlygomis, pagal kurias XY privalo tvarkyti naudotojų asmens duomenis laikydamasi mūsų nurodymų ir užtikrindama ES taikomą asmens duomenų apsaugos lygį. XY taip pat yra sertifikuota pagal Šveicarijos ir JAV „Privacy Shield“ sutartį, todėl užtikrina papildomą garantiją dėl ES asmens duomenų apsaugos teisės aktų laikymosi (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active)].

Je mes naudojamės subrangovų paslaugomis, siekdami užtikrinti asmens duomenų apsaugą laikydamiesi galiojančių teisinių reikalavimų imamės reikiamų teisinių, taip pat techninių ir organizacinių priemonių.

5 Slapukai

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra informacijos failai, kurie atsiunčiami iš mūsų ar trečiųjų šalių žiniatinklio serverio ir įrašomi į naudotojo, t. y. jūsų, kompiuterį, kur jie laikomi tolesniam naudojimui. Slapukai gali būti maži failai ar kitokių rūšių informacijos laikmenos.

Slapukai padeda mums pritaikyti mūsų svetainėje skelbiamą informaciją ir pasiūlymus jūsų poreikiams. Slapukai taip pat leidžia mums atpažinti ankstesnius svetainės lankytojus. Tokio atpažinimo tikslas yra palengvinti jūsų naudojimąsi mūsų svetaine. 

Savo svetainėse naudojame laikinus slapukus. Jie ištrinami automatiškai, kai jūs uždarote naršyklės langą. Tai ypač apima seanso slapukus. Juose įrašytas seanso numeris (ID), pagal kurį įvairias jūsų naršyklės užklausas galima priskirti bendriems seansams. Tokiu būdu jūsų kompiuteris atpažįstamas, kai kitą kartą lankotės mūsų svetainėje. Šios rūšies slapukus naudojame siekdami užtikrinti mūsų svetainės veikimą ir funkcionalumą. 

Taip pat naudojame nuolatinius slapukus. Jie išlieka jūsų standžiajame diske ir pasibaigus seansui. Šie slapukai leidžia mums pritaikyti svetainės pasiūlymus jūsų poreikiams. 

Anoniminiai slapukai nesiunčia mums jokių jūsų asmens duomenų. Pvz., statiniai slapukai. Rinkdami ir perduodami anoniminę informaciją jie padeda mums suprasti, ką lankytojai veikia svetainėje.

Apsaugos slapukus naudojame siekdami atpažinti ir išvengti kibernetinių pavojų. Pavyzdžiui, tokiuose slapukuose galime įrašyti jūsų naršymo seanso informaciją. Tokiu būdu galime neleisti pašaliniams asmenims pakeisti jūsų slaptažodžio, jei jie nežino jūsų vartotojo vardo ir dabartinio slaptažodžio. 
Pasitelkę reklamos partnerius mes skelbiame savo reklamą kitose svetainėse, o jums siekiame rodyti tik jus galinčią sudominti reklamą. Tuomet naudojame tokių reklamos partnerių (trečiųjų šalių) slapukus, kuriuos įrašo mūsų svetainė jūsų lankymosi metu ir kurių informaciją vėliau perskaito konkretus mūsų reklamos partneris. Trečiųjų šalių slapukai yra laikinai įrašomi failai, saugomi jūsų kompiuteryje iki 540 d. nuo tada, kai paskutinį kartą lankėtės mūsų svetainėje, o tada ištrinami automatiškai. 

Tokius jūsų kompiuteryje įrašytus slapukus galite peržiūrėti ir ištrinti savo naršyklės nustatymuose, kur taip pat galite nustatyti slapukų įrašymo parametrus. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo interneto naršyklės gamintojo arba ieškokite naršyklės skiltyje „Pagalba“ (Help).

Mūsų svetainėje galite lankytis ir nepriimdami mūsų slapukų. Dauguma naršyklių priima slapukus automatiškai. Jei to nenorite, naršyklę galite konfigūruoti taip, kad ji praneštų apie kiekvieną slapuką, o tuomet pasirinktumėte, ką su juo daryti. Taip pat naršyklę galite nustatyti taip, kad ji neleistų įrašyti slapukų jūsų kompiuteryje arba kad gautumėte pranešimą, jei kokia nors svetainė nori įrašyti į jūsų kompiuterį slapuką. Kai kuriose naršyklėse galima pasirinkti priimti pirmųjų šalių slapukus, tačiau blokuoti trečiųjų šalių slapukus.

Be to, jau įrašytus slapukus galite bet kada ištrinti per naršyklę ar kitą tam skirtą programą. Tą galite padaryti bet kurioje populiarioje naršyklėje. Savo naršyklėje galite nustatyti, kad ji nepriimtų jokių slapukų. Tokiu atveju naudotis mūsų svetaine nebus taip paprasta ir patogu.

Išsamiau su slapukų priėmimo ar blokavimo galimybėmis savo naršyklėje susipažinkite jų svetainėse:

6 Konversijų stebėjimo kodai, vietinė saugykla ir kitos panašios technologijos

Savo svetainėje taikomų internetinių rinkodaros priemonių efektyvumo matavimui naudojame bendrovės „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV (toliau – „Facebook“), sukurtą konversijų stebėjimo kodą (Pixel Tool). Stebėjimo kodai (jie taip pat vadinami „Clear GIF“ (aiškūs GIF), „Web Beacon“ (tinklalapio indikatorius) arba „Pixel Tag“ (pikselio žymos) yra maži tekstiniai failai, įdiegiami svetainėje, mobiliojoje programėlėje ar reklamoje. Tokie stebėjimo kodai gali rinkti tam tikrą informaciją apie jūsų naršyklę ir prietaisą, pvz., apie jūsų operacinę sistemą, naršyklės rūšį, prietaiso rūšį ir versiją, svetainę, iš kurios atėjote, aplankytą svetainę, IP adresą ir pan. Tokiu būdu mes galime stebėti jūsų veiksmus po to, kai peržiūrėjote „Facebook“ reklamą arba ją paspaudę ką nors užsakėte. Tai leidžia mums fiksuoti „Facebook“ reklamų efektyvumą statistiniais ir rinkos tyrimo tikslais. Tokiu būdu surinkti duomenys yra anoniminiai, t. y. mes nematome jokių jūsų asmens duomenų bei negalime susieti jų su kitais mūsų turimais jūsų duomenimis. 

Tačiau šiuos duomenis išsaugo ir tvarko „Facebook“, todėl ši bendrovė gali matyti jos reklamą „Facebook“ svetainėje paspaudusių ir į mūsų svetainę nukreiptų naudotojų veiksmus. Tuomet pasinaudodama slapukais – teksto failais, įrašomais jūsų kompiuteryje, bendrovė „Facebook“ gali nustatyti jūsų tapatybę „Facebook“ svetainėje ir optimizuoti reklamos efektyvumą, pvz., siūlyti reklamą, labiau pritaikytą tikslinėms grupėms, laikydamasi „Facebook“ duomenų naudojimo taisyklių. Jums tai aktualu tik jei turite „Facebook“ paskyrą ir esate prie jos prisijungę. Jei neturite „Facebook“ paskyros, toks duomenų tvarkymas neturės jums jokio poveikio.

Mūsų naujienlaiškyje yra naudojamas konversijų stebėjimo kodas. Tinklalapio indikatorius, kuris yra nematomas 1x1 pikselių dydžio grafinis elementas, yra susietas su naujienlaiškio prenumeratoriaus naudotojo kodu. Kiekviename išsiųstame naujienlaiškyje yra informacija apie panaudotą adreso failą, numerį ir išsiųstų naujienlaiškių skaičių. Be to, matoma, kurie adresai dar negavo naujienlaiškio, kuriems jis jau išsiųstas ir kuriais adresais siuntimas nepavyko. Taip pat stebimas naujienlaiškių atidarymo rodiklis – kiek gavėjų atidarė naujienlaiškį. Galiausiai, renkama informacija apie tai, kurie adresai atsisakė prenumeratos. Visus šiuos duomenis naudojame statistiniais tikslais ir siekdami optimizuoti naujienlaiškių turinį bei sandarą. Tai leidžia mums parinkti naudingesnę informaciją ir pasiūlymus pagal naujienlaiškio gavėjų interesus. Jums ištrynus naujienlaiškį kartu ištrinamas ir konversijų stebėjimo kodas. Jei norite neleisti mums naudoti tinklalapio indikatorių mūsų naujienlaiškiuose, pakeiskite savo pašto programos nustatymus, kad naujienose nebūtų rodomi HTML (jei tai dar nepadaryta standartiškai). 

7 Tinklo analizės įrankiai

7.1 „Google Analytics“
Vadovaudamiesi savo teisėtu interesu (analizuoti, optimizuoti ir tvarkyti savo verslo pasiūlymus svetainėje) mes naudojame bendrovės „Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV) (toliau – „Google“) tinklo analizės įrankį „Google Analytics“. „Google“ naudoja slapukus. 

Slapukų surinkta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) persiunčiama ir išsaugoma „Google“ serveryje JAV. „Google“ yra sertifikuota pagal „Privacy Shield“ sutartį, o tai reiškia, kad bendrovė yra įsipareigojusi laikytis Europos duomenų apsaugos teisinių reikalavimų. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Šią informaciją „Google“ naudoja siekdama mūsų vardu analizuoti jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, rengti ataskaitas apie jūsų veiklą svetainėje ir teikti mums papildomų paslaugų, susijusių su svetainės ir interneto naudojimu. Iš jūsų naršyklės „Google Analytics“ perduodamas jūsų IP adresas nesusiejamas su jokia kita „Google“ turima informacija. 

Mes naudojame „Google Analytics“ tik su įjungta IP nuasmeninimo funkcija. Tai reiškia, kad „Google“ sutrumpina naudotojo IP adresą konkrečioje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės sutartį pasirašiusioje šalyje narėje. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas gali būti iš pradžių persiųstas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpintas.

Jei norite neleisti slapukui rinkti duomenų apie tai, kaip naudojatės šia svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) ir persiųsti juos „Google“ bei neleisti „Google“ jų tvarkyti, tai galite padaryti atsisiuntę ir įdiegę tam skirtą naršyklės įskiepį (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Toks atsisakymo slapukas yra jau aktyvus, taigi jis neleis mums rinkti jūsų duomenų kai lankotės mūsų svetainėje. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju jūs negalėsite pasinaudoti visomis svetainės funkcijomis. 

Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą rasite adresu www.google.com/analytics/terms/de.html bei adresu www.google.de/intl/de/policies/. Atkreipiame dėmesį, kad šioje svetainėje „Google Analytics“įrankyje yra papildomas kodas „gat._anonymizeIp()“ – tai garantuoja anoniminių IP adresų rinkimą (tai vadinama IP maskavimu).

7.2 „Google“ rinkodaros paslaugos 
Vadovaudamiesi savo teisėtu interesu (analizuoti, optimizuoti ir tvarkyti savo verslo pasiūlymus svetainėje) mes naudojamės bendrovės „Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV) (toliau – „Google“) rinkodaros ir pakartotinės rinkodaros paslaugomis „Google AdWords“ „Google Double Click“ ir „Google Tag Manager“. 

7.3 Google AdWords
Vadovaudamiesi savo teisėtu interesu mes naudojame reklamos programą „Google AdWords“, kuri priklauso „Google-Marketing-Services Online“. 
Jei į mūsų svetainę patekote per „Google“ reklamą, „Google AdWords“ įrašo jūsų kompiuteryje slapuką (konversijos slapuką). Slapukas nustoja galioti po 30 d., jis nerenka jokių asmens duomenų. Jums lankantis kai kuriuose mūsų puslapiuose kai slapukas dar galioja, mes ir „Google“ galime atpažinti asmenį, kuris paspaudė reklamą ir buvo nukreiptas į mūsų puslapį. Kiekvienas „AdWords“ klientas gauna atskirą slapuką, todėl slapukų negalima atsekti per „AdWords“ klientų svetaines. Konversijos slapuko surinkta informacija naudojama parengti konversijos statistiką „AdWords“ klientams, kurie pasirinko konversijos stebėjimo paslaugą. Mes negauname jokių duomenų, pagal kuriuos galėtume nustatyti jūsų tapatybę. 

Slapuko surinkta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai persiunčiama į „Google“ serverį JAV ir ten išsaugoma. Pagal surinktą informaciją jūsų naršyklei priskiriamos konkrečių interesų kategorijos. 

Naudojant minėtą slapuką (konversijos) surinktus duomenis apie jus naudojame tokiais tikslais:

 • pakartotinei rinkodarai
 • tikslinėms bendrų interesų grupėms
 • pagal naudotojus apibrėžtoms tikslinėms bendrų interesų grupėms 
 • tikslinėms grupėms, turinčioms pirkimo planų 
 • panašioms tikslinėms grupėms 
 • demografinei ir geografinei informacijai

Be to, jūs turite teisę prieštarauti gauti jūsų interesus atitinkančią „Google“ reklamą. Tam turite visose savo naudojamose naršyklėse eiti adresu www.google.de/settings/ads ir ten pasirinkti norimus nustatymus.

Daugiau informacijos apie „Google AdWords“ sąlygas ir duomenų apsaugą rasite adresu http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

7.4 Žymų tvarkyklė (Google Tag Manager)
Mes taip pat naudojame „Google Inc.“ paslaugą „Google Tag Manager“ (žymų tvarkyklė), skirtą integruoti ir tvarkyti „Google Analysis“ ir rinkodaros paslaugas mūsų svetainėje. 

Pats „Tag Manager“ įrankis, kuris daro žymas, yra slapukų domenas ir nerenka asmens duomenų. Tačiau jis aktyvina kitas žymas, kurios gali rinkti duomenis. Pats „Google Tag Manager“ įrankis neturi prieigos prie duomenų. Jei domeno ar slapuko lygiu buvo atlikta deaktyvacija, ji galioja visoms stebėjimo žymoms, nustatytoms naudojant „Google Tag Manager“. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google“ naudoja duomenis rinkodaros tikslais rasite apžvalgos puslapyje https://www.google.com/policies/technologies/ads. Su „Google“ asmens duomenų apsaugos taisyklėmis galite susipažinti adresu https://www.google.com/policies/privacy.

Jei norėtumėte prieštarauti su interesais susietai reklamai per „Google-Marketing-Services“, galite pasinaudoti „Google“ siūlomomis atsisakymo galimybėmis: http://www.google.com/ads/preferences.

7.5 The Trade Desk
Mūsų svetainė naudojasi bendrovės „The Trade Desk, Inc.“ (505 Poli Street, 5th Floor, Ventura, CA, 93001, JAV) (toliau – „Trade Desk“) paslaugomis. Jų metu siekiant optimizuoti reklamos priemonių naudojimo efektyvumą taip pat naudojami slapukai. Naudojantis šiomis paslaugomis duomenys, ypač IP adresas ir naudotojų veiksmai, gali būti persiunčiami į „Trade Desk“ serverį ir ten išsaugomi. 

Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju duomenys gali būti tvarkomi už Šveicarijos ir Europos Sąjungos ribų. Taip pat mes neturime jokios įtakos naudojant „Trade Desk“ įrankį surinktų duomenų tolesniam naudojimui ir tvarkymui. 

Daugiau informacijos apie „Trade Desk“ asmens duomenų apsaugą rasite adresu http://www.thetradedesk.com/privacy-policy/ Jei nenorite, kad „Trade Desk“ registruotų ir vertintų jūsų naudotojo veiksmus, galite neleisti to daryti paspaudę šią nuorodą: http://www.adsrvr.org/

7.6 Adform
Mes naudojame „Adform“ slapukus su tikslu sekti interneto svetainės naudotojo elgseną, nustatyti jo susidomėjimą konkrečia preke, pamatuoti ir analizuoti reklamų poveikį. Slapukai yra renkami anonimiškai, asmens duomenų juose nėra. Slapukų informacija yra kaupiama „Adform“ reklamos platformoje, todėl panaudodami pakartotinę rinkodarą, panašių tikslinių grupių suradimą ir trečiųjų šalių reklamos slapukus, interneto naudotojams galime pateikti geriau jiems pritaikytas reklamas.
Daugiau informacijos apie „Adform“ duomenų apsaugos principus ir slapukų politiką rasite čia: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/

 

8 Soc. tinklų įskiepiai 

Savo svetainėje mes naudojame soc. tinklų įskiepius. Tai yra nedidelės programos ar programų paketai, kuriuos naudojant pagrindines programas galima pritaikyti pagal savo poreikius. Daugumoje programų, pvz., grafikos, grotuvų ar naršyklių, yra funkcijos, kurių naudotojui reikia įprastam jų naudojimui. 

Savo svetainėje esame įdiegę nuorodas į šių soc. tinklų bendrovės paskyras:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, JAV
 • „Google +“, Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV
 • „YouTube“, Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV 

Kai lankydamiesi mūsų svetainėje paspaudžiate kurį nors iš nurodytų soc. tinklų įskiepių, tarp jūsų naršyklės ir socialinio tinklo sukuriamas tiesioginė sąsaja. Per šią sąsają soc. tinklas gauna informaciją apie tai, kad lankėtės mūsų svetainėje, įskaitant jūsų IP adresą ir paspaustą nuorodą. Jei šią nuorodą paspaudžiate, kai esate prisijungę prie savo soc. tinklo paskyros, mūsų puslapio turinys gali būti susietas su jūsų paskyra. Tai reiškia, kad soc. tinklas gali priskirti jūsų apsilankymą mūsų svetainėje prie jūsų paskyros, tada mes gausime jūsų asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą, vietą, draugų sąrašą ir profilio nuotrauką. Pasinaudodami šiais duomenimis savo puslapiuose galime pasiūlyti tam tikras funkcijas. Jei norite to išvengti, prieš paspausdami soc. tinklo nuorodą turite atsijungti nuo soc. tinklo paskyros. Sąsaja tarp mūsų svetainės ir soc. tinklo vis tiek sukuriama paspaudus soc. tinklo nuorodą.

Jei lankydamiesi mūsų svetainėje esate prisijungę prie savo „Facebook“, „Google“ ar „Instagram“ paskyros, soc. tinklas gali priskirti jūsų apsilankymą jūsų soc. tinklo paskyrai. Jei jūs naudojate įskiepį, pvz., paspaudžiate mygtuką „Like“ (Patinka) arba „g+1“, ši informacija taip pat perduodama tiesiogiai soc. tinklui JAV ir ten įrašoma. Ši informacija taip pat skelbiama jūsų soc. tinklo paskyroje bei rodoma jūsų draugų ratui.

Net jei lankydamiesi mūsų svetainėje esate neprisijungę prie įskiepių soc. tinklų, įskiepių surinkti duomenys gali būti priskirti jūsų soc. tinklo paskyrai. Kaskart einant į svetainę per įskiepį paliekamas slapukas su identifikatoriumi. Jūsų naršyklė siunčia šį slapuką neatsiklausdama jūsų kiekvieną kartą, kai užmezgamas ryšys su atitinkamo soc. tinklo serveriu, „Facebook“, „Google“ ir „Instagram“ iš principo gali parengti profilį su informacija apie tai, kokią svetainę lanko naudotojas, susietas su identifikatoriumi. Jei reikia, tuomet yra įmanoma vėliau vėl priskirti šį identifikatorių asmeniui, pvz., kai jis prisijungia prie soc. tinklo tiekėjo.

Jei nenorite, kad įskiepio teikėjas susietų jus su jūsų paskyra, prieš lankydamiesi mūsų svetainėje atsijunkite nuo savo soc. tinklo paskyros. Be to, savo naršyklės nustatymuose galite pasirinkti funkciją „Blokuoti trečiųjų šalių slapukus“; tuomet jūsų naršyklė nesiųs slapukų soc. tinklo tiekėjui. Pasirinkus šį nustatymą gali nebeveikti ir kitos soc. tinklo tiekėjo susietos puslapio funkcijos. Jūs taip pat galite visiškai neleisti atsisiųsti soc. tinklų įskiepių – tam yra specialių naršyklės įskiepių, pvz., scenarijų blokavimo įskiepis „NoScript“ (adresu http://noscript.net/).

Mes taip pat naudojame „Google + 1“ paslaugą. Per „Google +1“ mygtuką jūs ir kiti naudotojai gauna suasmenintą turinį iš „Google“ ir mūsų partnerių. „Google“ išsaugo informaciją, kurią suteikėte „Contents +1“, ir informaciją apie puslapį, kuriame lankėtės paspaudę „+1“. Jūsų „+1“ gali būti rodomas kartu su jūsų profiliu ir nuotrauka „Google Services“, pvz., paieškos rezultatuose ar jūsų „Google“ profilyje, arba kitose svetainės ir internetinių reklamų vietose. 

Išsamiau apie konkretaus teikėjo duomenų rinkimo tikslus ir apimtį bei tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą žr. jo duomenų apsaugos taisyklėse. Jose taip pat sužinosite apie savo teises asmens duomenų atžvilgiu bei kaip pakeisti nustatymus, kad apsaugotumėte savo privatumą, bei teisę prieštarauti naudotojo profilių kūrimui: 

9 Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti susipažinti su savo duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti ir perduoti, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ir atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis. 

Norėdami įgyvendinti savo teises, pateikite skaitmeniniu parašu pasirašytą prašymą e. pašto adresu order@rickman.lt

Galime atmesti Jūsų prašymą dėl duomenų pateikimo, jei prašymas negali būti patenkintas taip, kad nebūtų pažeisti kitų asmenų interesai. 

Jei manote, kad tvarkant Jūsų asmens duomenis pažeidžiami duomenų apsaugos teisės aktai ar kiti duomenų apsaugos reikalavimai, galite pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, susisiekite su mumis e. pašto adresu order@rickman.lt  

 

10 Nepilnamečių lankymasis svetainėje

Ši svetainė skirta suaugusiems. Nepilnamečiams asmenims, o ypač vaikams iki 16 m., draudžiama perduoti mums savo asmens duomenis arba užsisakyti kokią nors paslaugą. Jei mes sužinosime, kad tokie duomenys buvo mums pateikti, jie bus ištrinti iš mūsų duomenyno. Vaiko tėvai (ar globėjai) gali kreiptis į mus su prašymu ištrinti vaiko pateiktus duomenis arba atšaukti registraciją. Tam reikia atsiųsti mums oficialų dokumentą, patvirtinantį, kad esate vaiko tėvas ar globėjas. 

11 Duomenų apsauga 

Siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėto jų naudojimo, praradimo, sunaikinimo, pašalinių asmenų prieigos ar siekdami užtikrinti jūsų teises bei laikytis taikomų duomenų apsaugos reikalavimų mes imamės reikiamų techninių ir organizacinių priemonių.

Šios priemonės garantuoja jūsų duomenų konfidencialumą ir vientisumą, taip pat nuolatinį mūsų sistemų ir tarnybų gebėjimą tvarkyti jūsų duomenis. Įvykus techniniam ar fiziniam gedimui, mūsų sistemos ir tarnybos gali greitai atkurti duomenų prieinamumą. 

Mūsų apsaugos priemonės taip pat apima jūsų duomenų šifravimą. Per šią JURA svetainę siunčiami duomenys yra šifruojami naudojant HTTPS. Tai reiškia, kad visa informacija, kurią įvedate internete, yra siunčiama užšifruota. Todėl ja negali pasinaudoti pašaliniai asmenys. 

Mes nuolat tobuliname savo duomenų tvarkymo ir apsaugos priemonės atsižvelgdami į technologinę pažangą. 

Mes taip pat labai rimtai žiūrime į duomenų apsaugą bendrovės viduje. Mūsų darbuotojai ir pasamdyti paslaugų teikėjai yra įpareigoti laikytis slaptumo reikalavimo ir teisinių duomenų apsaugos reikalavimų. Be to, jie gali naudoti duomenis tik tokia apimtimi, kokia yra būtina. 

12 Nuorodos į kitų teikėjų svetaines

Mūsų svetainėje yra nuorodų į JURA partnerių ir įgaliotųjų platintojų svetaines. Mes visiškai nekontroliuojame tokių svetainių turinio, todėl dėl jų neprisiimame jokios atsakomybės ir nesuteikiame jokių garantijų. Už tokių svetainių turinį atsako jų teikėjas ar valdytojas. Susiejimo metu mes patikrinome, ar tokios svetainės nepažeidžia įstatymų reikalavimų. Tuo metu jose nenustatėme jokio neteisėto turinio, tačiau jų nuolatinė kontekstinė turinio kontrolė nėra būtina neturint konkrečių ženklų, bylojančių apie teisės aktų nuostatų pažeidimus. Sužinojus, kad svetainė pažeidžia teisinius reikalavimus, nuoroda į tokią svetainę bus nedelsiant pašalinta. 

13 Asmens duomenų tvarkymo taisyklų pakeitimai

Mes turime teisę bet kada keisti šias asmens duomenų tvarkymo taisykles atsižvelgdami į taikomas duomenų apsaugos nuostatas. Ši asmens duomenų tvarkymo taisyklių versija galioja nuo 2018 m. gegužės 20 d.